Príležitosti publikácií


Keďže príspevky konferencie MVD 2016 boli uverejnené vo WOS databáze, príspevky MVD 2018 taktiež prejdú výberovým procesom Thomson Reuters a za účelom vytvorenia zborníka konferencie odporúčame citovať príspevky už publikovaných článkov v databáze Thomson Reuters – Web of Science.

Publikácie v časopisoch
Účastníci konferencie, ktorí aktívne odprezentujú svoje príspevky budú mať možnosť publikovať svoje články v nasledujúcich SCOPUS / ABDC (po recenzii a revízii) medzinárodne uznávaných časopisoch ako Špeciálne vydanie:  alebo

Vybrané a akceptované recenzované príspevky v anglickom jazyku budú publikované vo:

  • Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development
  • The journal AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics
  • European Journal of Business Sciences and Technology
  • Review of Agricultural and Applied Economics
  • Mathematics in Education, Research and Applications
  • Central European Green Innovation
  • Potravinárstvo