Dožité termíny

Registrácia rozšírených abstraktov a článku: 
12. december 2017 - prvá výzva
31. január 2018 - posledná výzva
Oznámenie o prijatí/zamietnutí: 12. február 2018
Zaslanie upraveného článku po zoponovaní a platba: 22. február 2018
Dátum konania konferencie 16. – 17. máj 2018