Organizačný výbor

 • doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
 • doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
 • Ing. Erika Šindlerová
 • Ing. Marcela Hallová, PhD.
 • Ing. Jakub Berčík, PhD.
 • Ing. Ivana Váryová, PhD.
 • Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
 • Ing. Iveta Košovská, PhD.
 • Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.
 • Ing. Zuzana Kapustová, PhD.
 • Ing. Veronika Hrdá, PhD.
 • Ing. Mária Urbanová, PhD.
 • Ing. Jozef Palkovič, PhD.
 • Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
 • Ing. Tomáš Poláčik
 • PhDr. Anna Mravcová, PhD.
 • Mgr. Zuzana Rebičová, PhD.
 • Mgr. Stanislava Gálová, PhD.
 • Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
 • Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
 • Ing. Johana Paluchová, PhD.