About conference

Foreword

Front page

Back matters

Committees

List of reviewers

Table of contents

Publication ethics

vua   

tempus foodcosterasmus

 Numbers of sessions in the 'Session' column:

 • 1 - Food Security, Trade and Agricultural Policy
 • 2 - Bioeconomy, Resource Management and Sustainable Development
 • 3 - The Agri-Food Value Chain Analysis: Economics, Management and Logistics
 • 4 - Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility
 • 5 - Finance and Current Issues
 • 6 - Accounting and Information Systems
 • 7 - New Dimensions in Rural Development and Sustainable Agriculture - in cooperation with the Slovak Sociological Society´s Section
  on Rural and Agricultural Sociology
 • 8 - Agricultural University Education, Quality Assurance and Humanity Studies
 • 9 - Information and Communication Technologies
 • 10 - Food Marketing and Consumer Studies
 • 11 - Market Research, New Technologies and Interdisciplinary Approaches
 • 12 - Agricultural Markets and Institutions – Organised Session by the Association of Agricultural Economists in Slovakia
 • 13 - Doctoral Session "Young science"
 • 14 -The efficiency of agriculture in context of sustainable development, social and environmental system of management
  - The society of agricultural experts at SUA in Nitra
Paper title
Author, Co-authors
Session Pages Language Download
Ekonomika ovocinárstva v kontexte udržateľnosti poľnohospodárstva
2
pp.10-16
SVK
Download
Izabela Adamičková, Renáta Benda Prokeinová

Dopad existencie družstevných podielnických listov na štruktúru finančných zdrojov poľnohospodárskych družstiev na Slovensku

5
pp.17-23
SVK
Download

Jozef Bojňanský, Marián Tóth

Metódy správy IT pre účinné využívanie informačných technológií v organizáciách

9
pp.24-37
SVK
Download
Peter Buček, Renata Janošcová

Vzdelávanie učiteľov odborných predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite so zameraním na humanizáciu vyučovania

8
pp.38-42
SVK
Download
Eleonóra Černáková

K vybraným otázkam v podnikaní malých a stredných podnikov v SR

3
pp.43-47
SVK
Download

Mária Dobišová, Zuzana Lušňáková, Mária Šajbidorová

Jazyková hra a jej využívanie v masmédiách a v reklame
8
pp.48-57
SVK
Download

Mária Fördösová, Andrea Holúbeková

Výdavky na reklamu a reklamný priestor v masmédiách v analyzovaných krajinách Európskej únie a SR, pozorovanie ich dôsledkov
13
pp.58-68
SVK
Download

Patrik Groma

3D tlačiarne RepRap
9
pp.69-76
SVK
Download
Ľuboš Határ
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií
9
pp.77-84
SVK
Download
Klára Hennyeyová, Galina Gerhátová

Stanovenie nákladov na vlastný kapitál v podmienkach poľnohospodárskych podnikov SR

13
pp.85-94
SVK
Download
Matúš Herceg, Viktor Porhajaš

Interaktívne vzdelávanie v rámci programu záhradná a krajinná architektúra

9
pp.95-100
SVK
Download
Dagmar Hillová, Viera Šajbidorová

Podporná politika na zachovanie biodiverzity biotopov trvalých trávnych porastov v SR

14
pp.101-107
SVK
Download
Ivan Holúbek, Marián Tóth, Peter Hric

Digitalizácia a digitálne knižnice - udržiavaná neudržateľnosť? (Pohľad akademickej knižnice)

9
pp.108-114
SVK
Download
Ľubica Jedličková, Rastislav Mucha

Španielska odborná terminológia manažmentu ľudských zdrojov

8
pp.115-123
SVK
Download
Katarína Klimentová

Vplyv regulácie finančného trhu na rozhodovanie sa ekonomických subjektov

5
pp.124-137
SVK
Download
Marián Kočner, Ingrid Šabíková, Igor Turuk
Vybrané ukazovatele poľnohospodárskej produkcie na Slovensku za oblasti NUTS II
4
pp.138-147
SVK
Download
Jana Kozáková, Mária Urbánová
Podnikanie a spoločenská zodpovednosť organizácie v oblasti podniku
3
pp.148-153
SVK
Download
Magdaléna Laurová

Výchova ku globálnemu občianstvu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

8
pp.154-165
SVK
Download
Anna Mravcová

Hodnotenie digitálnej pripravenosti krajín EÚ a postavenie Slovenska

9
pp.166-176
SVK
Download

Anna Ondrejková

Možnosti zvyšovania prevádzkovej spoľahlivosti robotizovaných systémov
9
pp.177-185
SVK
Download

Elena Pivarčiová, Pavol Božek, Vladimír Popelka

Komunikačné zručnosti ako konkurenčná výhoda predajcov
8
pp.186-193
SVK
Download

Miroslav Poláček

Ekonomické zhodnotenie vybraných druhov liečivých rastlín
2
pp.194-200
SVK
Download

Viktor Porhajaš, Ľubomír Gurčík, Izabela Adamičková

Embargo RF na dovoz potravín z EÚ

14
pp.201-206
SVK
Download

Roman Serenčéš, Jozef Gálik

Využitie e-learningu v dištančnom vzdelávaní

9
pp.207-215
SVK
Download

Peter Schmidt

Implementácia cloudových služieb v podnikovom prostredí z hľadiska bezpečnosti
9
pp.216-222
SVK
Download
Peter Schmidt, Edit Rubóczki
Elektronické testovanie študentov a jeho prepojenie na akademický informačný systém
9
pp.223-226
SVK
Download

Radoslav Suchár, Soňa Feiková, Daniel Gurín

Inovácie v agropotravinárstve
13
pp.227-233
SVK
Download

Petra Štefeková, Danka Moravčíková

Projekt "Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie" a paralelné výpočty

9
pp.234-242
SVK
Download

Milan Šujanský

Výučba podpory vzdelávacieho procesu pomocou LMS Moodle

9
pp.243-249
SVK
Download

Darina Tóthová, Ľubica Šemeláková, Marián Hosťovecký

Informační a komunikační technologie pro řízení farem

9
pp.251-256
CZ
Download

Edita Šilerová

Tribotechnical test results at friction machine SMT-1M when treating oil lubricant with ultrasound

9
pp.258-275
EN
Download

Arkady Simdyankin, Ivan Uspenskiy, Vassily Pashchenko, Andrey Starunskiy

Virtual economy in on-line game environment

9
pp.276-282
EN
Download

Roderik Virágh

 

 
Copyright ©FEM SUA in Nitra. All rights reserved. Design by Stylish Web Templates