Hlavní rečníci

  • David Sedik, zástupca FAO: Poľnohospodárske družstvá v Európe a Strednej Ázii
  • Dr. Bayu Krisnamurthi, výkonný riaditeľ Indonesia Estate Corp Fund for Palmoil, predseda Indonézskeho združenia poľnohospodárskych ekonómov: Prírodné zdroje - Globálny obchod  - Spoločenská zodpovednosť podnikov
  • Dr. John Westra, AgCenter Louisiana State University, USA: Podnikanie s miestnymi potravinami a hospodársky rozvoj spoločnosti
  • Dr. John Russin, Louisiana State University, USA: Úloha univerzity v modernej spoločnosti: Spolupráca s priemyslom a spájanie s občanmi
  • Petr Blížkovský, Generálny sekretariát Rady Európskej únie, Brusel, Belgicko: EU Agriculture: New challenges both home and away
  • Ing. Matej Hudec, Vedúci poľnohospodárskeho úseku, Stále zastúpenie SR pri EÚ: Priority slovenského predsednícvtva pre poľnohospodársku politiku