Konferenčný poplatok


Konferenčný poplatok je 150 € za každého hlavného autora publikovaného príspevku. 

Konferenčný poplatok:
150 €
Konferenčný poplatok doktorandov: 90 €
Poplatok za publikovanie príspevku bez účasti na konferencii: 70 €
Sprevádzajúca osoba:
90 €


Konferenčný poplatok zahŕňa: 

  • Organizačné náklady, 
  • Publikovanie zborníku abstraktov v tlačenej forme a zborníku príspevkov na CD, 
  • Recepcia, večierok.

Faktúra ako daňový doklad o zaplatení konferenčného poplatku bude vystavený na základe požiadavky účastníka vyznačenej v registračnom formulári.

Inštrukcie k platbe vložného na Medzinárodné vedecké dni MVD 2016:

Ak je účastník zo Slovenska – platba vložného bankovým prevodom:

Názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
Variabilný symbol: 101 900
Účel platby (správa pre prijímateľa): 101 900 MVD + priezvisko a meno účastníka konferencie

Ak je účastník zo zahraničia – platba vložného bankovým prevodom:

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 94976 Nitra, Slovensko
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava, Slovensko
BIC/ SWIFT: SPSRSKBA
Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
Variabilný symbol: 101 900
Účel platby (správa pre prijímateľa): 101 900 MVD + priezvisko a meno účastníka konferencie