Téma konferencie

Téma konferencie je: "Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: Výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť"

Príďte sa podeliť o Vaše názory na dôležité otázky tým, že sa prihlásite na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá poskytne priestor pre tvorcov politík, top manažérov, akademikov a výskumníkov, ktorí sa zaoberajú otázkami hospodárstva a manažmentu spojenými s konkrétnymi problémami v rámci reťazca potravinárstva a manažmentu prírodných zdrojov.

Konferencia akceptuje príspevky na nasledovné témy: 

 • Bezpečnosť potravín, obchod a poľnohospodárska politika
  Predsedovia:
  • prof. h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc., SUA Nitra
  • doc. Ing. Ľuboš Smutka, PhD, Czech University of Life Sciences, Prague, CR
 • Bioekonomika, manažment zdrojov a udržateľný rozvoj
  Predsedovia:
  • Dr. Takácsné Prof. dr. habil György Katalin, Károly Róbert College, Hungary
  • Doc. Ing. Natália Turčeková, PhD, SUA Nitra
  • Ing. Zuzana Lajdová, PhD., SUA Nitra
 • Analýza hodnotového reťazca potravinárstva: Ekonomika, manažment a logistika
  Predsedovia:
  • Dr. Jakub Piecuch, Agricultural University of Cracow, Poland
  • Prof. Murat Yercan, Ege University, Izmir, Turkey
  • Ing. Veronika Hrdá, PhD., SUA Nitra
 • Podnikanie a spoločenská zodpovednosť podnikov
  Predsedovia:
  • Prof. Ajay Kumar Singh, University of Delhi, New Delhi, India
  • Dr. Andre Mostert, University of East London, United Kingdom
  • Prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc., SUA Nitra
 • Financie a aktuálne problémy
  Predsedovia:
  • Doc. Miroslav Plevný, PhD, West Bohemian university, CR
  • Dr. Amitabh Gupta, University of Delhi, New Delhi India
  • Ing. Marián Tóth, PhD, SUA Nitra
 • Úctovníctvo a informačné systémy
  Predsedovia:
  • Ing. Renáta Krajčírová, PhD, SUA Nitra
  • Doc. Olena Oliynyk, NULES of Ukraine, Kyiv, Ukraine
 • Nové prístupy rurálneho rozvoja a udržateľné poľnohospodárstvo - v spolupráci so Sekciou sociológie vidieka a poľnohospodárstva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV
  Predsedovia:
  • Prof. Jonas Caplikas, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania
  • Dr. Henrietta Nagy, Szent Istvan University Gödöllő, Hungary
  • Doc. Danka Moravčíková, PhD, SUA Nitra
 • Vzdelávanie na poľnohospodárskej univerzite, zabezpečenie kvality a humanitné vedy 
  Predsedovia:
  • Dr. John Russin, Louisiana State University, USA
  • Prof. Viktor Smelik, St. Petersburg State Agrarian University, Russia
  • doc. RNDr. Dana Országhová, CSc., SUA Nitra
  • PaedDr. Timea Šebeň-Zaťková, PhD, SUA Nitra
 • Informačné a komunikačné technológie (webstránka)
  Predsedovia:
  • prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Czech University of Life Sciences, Prague
  • Doc. Ing. Klara Hennyeyova, PhD., SUA Nitra
  • RNDr. Darina Tóthová, PhD., SUA Nitra

 • Medzinárodný workshop Potravinové vedy a spotrebiteľské štúdie: Spájanie tradícií s inováciami 
  • Marketing potravín a spotrebiteľské správanie
   Predsedovia:
   • Dr. Hotniar Siringoringo, Gunadarma university, Indonesia
   • Prof. Marija Cejrak, University of Zagreb, Croatia
   • Prof. Savino Santovito, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy
   • prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., SUA Nitra
  • Prieskum trhu, nové technológie a interdisciplinárne prístupy (vrátane prezentácií nového centra spotrebiteľského správania)
   Predsedovia:
   • Dr. Barbara Borusiak, Poznan University of Economics, Poland
   • Ing. Martin Souček, PhD, Mendel University, CR
   • Ing. Jan Tlučhor, PhD, West Bohemian University, Plzen, CR
 • Sekcia Vyšehradskej asociácie univerzít: Hodnotový reťazec vyšehradského agropotravinárstva a oblasti východnej spolupráce 
  • Dr.h.c. prof. dr. hab. Janusz Zmija, PhD, Agricultural University in Cracow, Poland
  • Dr. Tatiana Litvinenko, Belgorod State Agrarian University, Russia
  • Dr. Róbert Magda, Szent István University in Gödöllő, Hungary
 • Poľnohospodárske trhy a inštitúcie – Sekcia organizovaná Asociáciou poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku 
  Predsedovia:
  • prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., SPU Nitra
  • doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc., SPU Nitra
  • doc. Ing. Peter Fandel, CSc.,  SPU Nitra
  • doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., SPU Nitra
 • Sekcia doktorandov "Mladá veda"
  Predsedovia:
  • Sviridova Olga, C.E.S., Orel State Agrarian University, Ruská Federácia
  • Ing. Mária Urbánová, PhD., SPU Nitra
  • Ing. Marcela Hallová, PhD. SPU Nitra

 • Efektívnosť poľnohospodárstva v súradniciach udržateľného rozvoja a sociálneho a ekologického systému hospodárenia - Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU 
  Predsedovia:
  • doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., SPU Nitra
  • Ing. Zuzana Čierna, PhD., SPU Nitra