Vkladanie príspevkov


Dôležité: 
Príspevok musí byť vložený hlavným autorom (prvý autor uvedený na titulnej strane príspevku.)

Pre úspešné vloženie príspevku je nutná predchádzajúca REGISTRÁCIA.

Po zaregistrovaní sa, je potrebné sa prihlásiť Priezviskom a e-mailovou adresou – hlavného autora príspevku, ktorú ste uviedli pri registrácii. Na písanie príspevku odporúčame použiť túto šablónu na písanie príspevkov, na písanie abstraktu odporúčame využiť túto šablónu abstraktu.

V zborníku anotácií bude uvedený názov príspevku v slovenskom (českom) jazyku, názov príspevku v anglickom jazyku, mená autorov (bez titulov), kľúčové slová v slovenskom (českom) jazyku, kľúčové slová v anglickom jazyku, anotácia v slovenskom (českom) jazyku, anotácia v anglickom jazyku.

Dôležité: Vložené údaje na tejto stránke sa musia zhodovať s údajmi vo Vami zaslanom príspevku.

Povinné údaje *


Príspevok
Kontrolný kód

  Refresh Captcha