Zavery zo seminara UNINFOS '96


Seminar UNINFOS '96 sa uskutocnil na Vysokej skole polnohospodarskej v dnoch 17.-19. aprila 1996. Zucastnilo sa ho 168 ucastnikov, z toho 135 zastupcov z 15 vysokych skol Slovenska, dalej 4 zastupcovia UIP, 7 ucastnikov zo strednych skol a 2 zahranicni ucastnici. Seminara sa taktiez zucastnilo 14 zastupcov z 8 poprednych firiem zaoberajucich sa informacnymi technologiami a 5 ucastnikov z inych organizacii.

Ucast z vysokych skol podla prezencnych listin:

1. Akademia policajneho zboru: 1

2. Ekonomicka univerzita Bratislava: 9

3. Slovenska technicka univ. Bratislava: 13

4. Technicka univerzita Kosice: 6

5. Technicka univerzita Zvolen: 5

6. Trnavska univerzita: 3

7. Univerzita Komenskeho v Bratislave: 10

8. Univerzita Mateja Bela Ban.Bystrica: 3

9. Univerzita P.J.Safarika Kosice: 6

10. Univerzita veterinarneho lekarstva v Kosiciach: 2

11. Vojenska akademia SNP Lipt.Mikulas: 5

12. Vysoka skola dopravy a spojov Zilina: 8

13. Vysoka vojenska skola letectva Kosice: 3

15. Vysoka skola pedagogicka Nitra: 5

16. Vysoka skola polnohospodarska v Nitre: 46


Ine organizacie (podla prezencnych listin):

Ustav informacii a prognoz skolstva: 4

Stredne skoly: 7

OSF: 1

AIESEC LC Bratislava: 2

Aktivne vystupujuce firmy: 14

Dalsie mimorezortne pracoviska: 4


Cielom seminara UNINFOS '96 bolo predstavenie sucasnych vrcholovych vyvojovych prostriedkov v prostredi pocitacovych sieti, zhodnotenie sucasneho stavu a vymena skusenosti v budovani informacnych systemov na vysokych skolach Slovenskej republiky a prezentacia modernych technologii vo vyucbe prostrednictvom pocitacovych sieti a Internetu.


Hlavne temy seminara:

Vyvojove prostredie pre tvotbu informacneho systemu vysokej skoly

Architektura klient/server, distribuovane spracovanie udajov

Databankove systemy v prostredi pocitacovej siete s operacnym systemom UNIX

Nove prvky vo vyucbe:

vyuzivanie moznosti a sluzieb pocitacovych sieti, tak lokalnych, ako i globalnych

pouzitie hypertextovych dokumentov vo vyucbe, najma pouzitim Internetu

virtualne vzdelavacie systemy

databankove systemy v prostredi pocitacovych sieti

graficke vyvojove prostredie


Seminar prebiehal v troch obsahovych celkoch:

V prvy den seminara v 8 prednaskach mali vystupenia zastupcovia firiem k problematike najnovsich trendov vo vyvoji vypoctovej techniky, nastrojov na budovanie informacnych systemov a informacnej infrastruktury. Sucastou tohto dna bola aj prezentacia zucastnenych firiem na vystavnych plochach.

Hlavny ciel prveho dna bol: Ziskat lepsiu orientaciu v ponuke trhu, najma v oblasti vyvojovych prostredi a ziskat informacie o akademickych programoch firiem z hladiska licencnej a cenovej politiky.

Ucastnici seminara sa vyjadrili, ze tento ciel sice bol splneny, ale urcit produkt, ktory by bol najvhodnejsi pre riesenie IS skoly sa jednoznacne nepodarilo vzhladom na rozne financne moznosti skol ako i rozny stupen rozpracovanosti IS na jednotlivych skolach.


Druhy den seminara jednotlivi zastupcovia vysokych skol informovali vo svojich vystupeniach o konkretnych rieseniach budovania IS v podmienkach svojich vysokych skol (vid. prilozeny program). Vseobecne mozno charakterizovat situaciu na VS tak, ze IS su budovane na roznych SW a HW platformach. Vymena skusenosti ukazala, ze je ucelne pravidelne sa informovat o postupoch budovania IS, a tym skvalitnovat vlastnu pracu. V tejto suvislosti slovensky zastupca Europskej asociacie pre univerzitne informacne systemy EUNIS Ing.Jan Sandrej hovoril o dovodoch pre zalozenie narodnej organizacie EUNIS, ktorej clenmi by boli pracovnici zodpovedni za budovanie a prevadzku informacnych systemov na vysokych skolach.


Vo vecernych hodinach sa konala panelova diskusia. Hlavne temy panelovej diskusie:

SANET

Informacne systemy

EUNIS

Vztahy: UIP - VS - SS - MS SR

Problematika novych metod vo vyucbe


Panelova diskusia, ktora koncila v neskorych vecernych hodinach, ukazala, ze je velmi uzitocne, aby sa zastupcovia jednotlivych skol stretavali na pode jednej z nich, pretoze vacsina problemov, s ktorymi sa stretavaju je velmi podobna a vzajomna informovanost o rieseni tychto problemov, resp. namety na riesenia su prospesne vsetkym zucastnenym.


Treti den seminara pokracoval prezentaciami v oblasti novych prvkov vo vyucbe. Problematika sice podla nazvu odlisna od hlavneho ciela seminara, ale predsa suvisiaca s programom predchadzajuceho dna, najma spolocnou platformou, akou su pocitacove siete. Pocet ucastnikov ukazal, ze je zaujimava i pre tvorcov informacnych systemov a naopak, pedagogovia si so zaujmov vypoculi prezentacie v predchadzajucich dvoch dnoch. Vzajomna informovanost v tychto 2 oblastiach prinasa pochopenie problemov, ktore su na oboch stranach a spolupracu pri ich rieseni.


Z priebehu seminara vyplynuli nasledovne zavery:

1. Ucastnici seminara UNINFOS 96 podporuju vytvorenie narodnej organizacie EUNIS Slovakia zdruzujucej pracovnikov vysokych skol zodpovednych za tvorbu a prevadzku univerzitnych informacnych systemov.

Pripravou vytvorenia narodnej organizacie poveruju pripravny vybor v zlozeni:


Jan Sandrej, TU Kosice

Peter Mederly, UK Bratislava

Darina Tothova, SPU Nitra

Anton Zdarilek, EU Bratislava

Daniela Gregusova, UK Bratislava

Katarina Novakova, UPJS Kosice

Daniela Safarikova, STU Bratislava


Pripravny vybor zabezpeci vypracovanie navrhu statutu a jeho predlozenie na pripomienkovanie ucastnikom UNINFOS 96. Nasledne podnikne kroky na zalozenie narodnej organizacie EUNIS Slovakia.


2. Ucastnici seminara UNINFOS 96 pokladaju za mimoriadne dolezite zacat prace na tvorbe zasad a koncepcie budovania univerzitnych informacnych systemov novej generacie. Ucastnici ocakavaju, ze koordinacia prac v tejto oblasti bude jednou z hlavnych uloh narodnej organizacie EUNIS Slovakia. Zaroven si uvedomuju dolezitost efektivneho prepojenia univerzitnych informacnych systemov na statny informacny system. To si vyzaduje vcasne poskytovanie informacii o koncepcii budovania statneho informacneho systemu zo strany kompetentnych organov akademickej verejnosti.


3. Ucastnici seminara UNINFOS'96 so znepokojenim prijali informaciu, ze objem prostriedkov vyclenenych vladou pre SANET na rok 1996 staci na pokrytie jeho prevadzky iba do konca prveho polroku 1996. Obracaju sa preto na MS SR so ziadostou, aby sa v spolupraci s Radou SANET-u zaoberalo touto situaciou a hladalo moznosti riesenia tohoto problemu.

Ucastnici konstatuju, ze obmedzenie, alebo dokonca prerusenie prevadzky SANET-u by malo katastrofalne dosledky na velku cast aktivit v rezorte skolstva, ale aj dalsich rezortov, co by mohlo sposobit vyrazne zaostavanie Slovenska za okolitymi krajinami, kde je rozvoj v tejto oblasti jednou z priorit.

Dalej ucastnici konstatuju, ze existuje zaostavanie rozvoja infrastruktury SANET-u za rozvojom infrastruktury na vysokych skolach a ciastocne i na strednych skolach. Preto okrem zabezpecenia prevadzkovych nakladov je potrebne vytvorit podmienky pre dalsi rozvoj infrastruktury SANET-u.


4. Ucastnici seminara UNINFOS'96 s lutostou konstatuju, ze doteraz sa neprejavili vysledky rokovania MS SR s firmou Microsoft v oblasti legalizacie pouzivaneho a dodavok noveho softveru tejto firmy pre rezort skolstva. Priklady z okolitych krajin ukazuju, ze firma Microsoft, ako aj niektore dalsie firmy, napriklad ORACLE, maju zaujem o spolupracu s rezortom skolstva a su ochotne tento rezort podporovat.


5. Ucastnici seminara UNINFOS'96 konstatuju, ze poziadavky z MS SR na poskytovanie udajov prichadzaju v mnohych pripadoch velmi neskoro vzhladom k pozadovanemu terminu a casto nie su tiez jasne definovane. Tato skutocnost ma negativny vplyv na kvalitu a termin plnenia tychto poziadaviek.


6. Ucastnici seminara UNINFOS'96 konstatuju, ze seminar, podobne ako vlani, splnil ocakavane ciele. Stupol pocet ucastnikov a zaroven mozno konstatovat, ze sa zvysila uroven jednotlivych prispevkov, ako aj celeho seminara. Ucastnici potvrdili umysel dalsieho pravidelneho organizovania seminara UNINFOS.


V Nitre 19. aprila 1996