Ciel seminara :Program seminara :


17.aprila 1996

Miesto konania: poslucharen S


8.00 - 9.00 - Prezentacia

9.00 - 9.15 - Otvorenie

9.15 - 10.00 - BACKOFFICE
 • Stefan Drahovsky
 • Microsoft Slovakia

  10.00 - 10.45 - Sun Net Manager - spolahlivy prostriedok pre riadenie
  heterogennych pocitacovych sieti typu WAN
 • Jozef Rujak
 • Intas Kosice

  10.45 - 11.15 - Prestavka

  11.15 - 12.00 - Rada UNIXovych stanic Silicon Graphics
 • Martin Hrotik
 • SiReal, s.r.o.

  12.00 - 12.45 - WWW Servery Silicon Graphics
 • Miroslav Stauder
 • 5th Dimension computer technology, s.r.o.

  12.45 - 13.30 - Multimedialne systemy
 • Igor Kluknavsky
 • MARTINCO Consultants, s.r.o.

  13.30 - 14.30 - Obed

  14.30 - 15.15 - DECcampus
 • Juraj Sacha
 • Digital Equipment Slovakia, s.r.o.

  15.15 - 16.00 - Pouzitie informacneho systemu FLEX MANAGER pri
  zefektivnovani administrativy riadenia vysokych skol
  a vzdelavacieho procesu
 • Peter Svec
 • SWECK, s.r.o.

  16.00 - 16.45 - Prezentacia firmy Unit-CS
 • Karol Hajdu
 • Unit-CS, s.r.o. Bratislava

  16.45 - 17.30 - UNIX na Inteli
 • Miloslav Durcik
 • UniNet Banska Bystrica

  17.30 - 18.30 - Prezentacia firiem na prezentacnych plochach

  19.00 - Vecera
  - Volna tribuna

 • 18.aprila 1996

  Miesto konania: poslucharen S


  8.00 - 8.30 - Vystupenie zastupcu OSF
 • Katarina Liptakova

  8.30 - 9.00 - IS vysokej skoly v podmienkach tvorby statneho
  informacneho systemu
 • Alojz Putala
 • Ustav informacii a prognoz skolstva, mladeze a telovychovy Bratislava

  9.00 - 9.30 - Informacny system UMB v Banskej Bystrici
 • Jan Kolenicka
 • Fakulta prirodnych vied UMB Banska Bystrica

  9.30 - 10.00 - Koncepcia "informatiky" na TU v Kosiciach
 • Anton Lavrin
 • Rektorat TU Kosice

  10.00 - 10.30 - EUNIS Slovakia
 • Jan Sandrej
 • UVT TU Kosice

  10.30 - 11.00 - Prestavka

  11.00 - 11.30 - Information System of the Agricultural Faculty
 • J. Spilke, P. Giebler
 • Landwirtshaftlich Fakultat, Martin-Luther-Universitat Halle

  11.30 - 12.00 - Informacne systemy a informacne sluzby univerzit
 • Bohuslav Slipka, Josef Milota
 • Zemedelska univerzita Ceske Budejovice

  12.00 - 12.30 - Rozvoj pocitacovych sieti na UPJS
 • Marian Balazka
 • UVT UPJS Kosice

  12.30 - 13.00 - German Agricultural Information Network (DAINet)
 • Dr Spilke
 • DAINet Bonn

  13.00 - 14.00 - Obed

  14.00 - 14.30 - Pocitacove siete Ekonomickej univerzity v Bratislave
  v novom prostredi
 • Anton Zdarilek
 • UVT EU Bratislava

  14.30 - 15.00 - Informacny a komunikacny system Matematicko-fyzikalnej
  fakulty UK v Bratislave
 • Peter Mederly, Pavol Mederly
 • Matematicko-fyzikalna fakulta UK Bratislave

  15.00 - 15.30 - Tvorba informacneho systemu v databazovom prostredi
  INGRES
 • Zuzana Lehocka, Peter Valko
 • UVT TU Kosice

  15.30 - 16.00 - Prestavka

  16.00 - 16.30 - Informacny system "STUDENT"
 • Klara Lazorisakova
 • CVTaI SPU Nitra

  16.30 - 17.00 - Informacny system "STUDENT"
 • Jan Petrik
 • Matematicko-fyzikalna fakulta UK Bratislava

  17.00 - 17.30 - Informacny system vyucby a zostavovanie rozvrhov na
  VSPg v Nitre
 • Veronika Stoffova, Marian Morvai
 • Fakulta prirodnych vied VSPg Nitra

  17.30 - 18.30 - Informacne vystupenia vysokych skol:
 • STU Bratislava, Utvar AIS - CVT
 • Dana Vozarikova

 • STU Bratislava, Utvar AIS - CVT
 • Dagmar Mylbachrova

  19.00 - Vecera
  - Panelova diskusia

 • 19.aprila 1996

  Miesto konania: poslucharen S


  8.00 - 8.30 - Pocitacove siete ako prostriedok skvalitnenia vyucby
 • M. Stevulova, T. Csongrady , L. Sipos
 • Drevarska fakulta TU Zvolen

  8.30 - 9.00 - Vyuzivanie moznosti pocitacovych sieti vo vyucbe
 • Benedikovic, Kubickova, Varsa
 • Fakulta riadenia VSDaS Zilina

  9.00 - 9.30 - Kombinacia roznych didaktickych metod vo vyucbe
 • Darina Tothova, Tibor Toth, Juraj Chlebec
 • Prevadzkovo-ekonomicka fakulta SPU Nitra

  9.30 - 10.00 - Vyuzivanie hypertextovych dokumentov a pocitacovej siete
  Internet v zahradnickych a meteorologickych disciplinach
 • Ivona Hruskova, Jan Malis
 • Fakulta zahradnictva a krajinneho inzinierstva SPU Nitra

  10.00 - 10.30 - Prestavka

  10.30 - 11.00 - Hypertexty a pocitacove komunikacie vo vyucbe
 • Lubomir Snajder
 • Prirodovedecka fakulta UPJS Kosice

  11.00 - 11.30 - Hypertext v tvorbe vyucovacich programov
 • Veronika Stoffova
 • Fakulta prirodnych vied VSPg Nitra

  11.30 - 12.00 - Programovani aplikaci pro WWW
 • Martin Kopka
 • UP Olomouc

  12.00 - 12.30 - Vyucbove systemy v procese vzdelavania
 • Iveta Kremenova
 • Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov VSDaS Zilina

  12.30 - 13.00 - Informacny system BIOACNET
 • Jan Brindza, Miroslav Stauder, Zoltan Balogh
 • Agronomicka fakulta SPU, AVC Nitra

  13.00 - 13.30 - Pravna informatika a pocitacove pravo v profile moderneho
  pravnika
 • Daniela Gregusova
 • Odd. pravnej informatiky a pocitacoveho prava UK Bratislava

  13.30 - 14.30 - Obed

  14.30 - 16.00 - Informacne vystupenia: nove prvky vo vyucbe
 • MtF STU Trnava
 • Karol Polak

 • MtF STU Trnava
 • Ladislav Velicsanyi

 • MtF STU Trnava
 • Daniel Petrik

 • Fakulta podnikoveho manazmentu EU Bratislava
 • Mojmir Kobles

 • Fakulta podnikoveho manazmentu EU Bratislava
 • Maria Szivosova

  - Diskusia

  16.00 - Zaver seminara