UNINFOS '95

   V aprili roku 1995 sa v Nitre uskutocnil prvy rocnik seminara
UNINFOS - univerzitne informacne systemy. Svojim obsahom i ucastou
(160 ucastnikov, z toho 133 ucastnikov zo 14 vysokych skol) vyvolal
zivy ohlas. Jednym zo zakladnych zaverov seminara bolo konstatovanie, 
ze organizovanie seminarov tohto druhu je velmi potrebne, nakolko ide o 
oblast s vyraznym rozvojom v poslednom obdobi, ktory ma dopad tak na 
vzdelavaci a vyskumny proces (otvorena vymena informacii), ako aj na 
proces zefektivnovania riadenia univerzit a vysokych skol.