Cieľová skupina

Manažéri agro – potravinárskych podnikov z vrcholovej, strednej a operatívnej úrovne.