Program - časť tretia

Program - časť tretia

Program projektu odborného vzdelávania „Strategické riadenie agro-potravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku“

Modul 1: „Strategické riadenie v podmienkach turbulentného podnikateľského prostredia a super konkurencie“  
Modul 2: „Tvorba, udržiavanie a exploatácia informačných systémov podniku v jeho strategickom riadení“
Modul 3: „Motivačné stratégie a vedenie ľudí v strategickom riadení podniku“
Modul 4: „Finančný manažment podniku v podmienkach super konkurencie“
Modul 5: „Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva – zvyšovanie výkonnosti“

Miesto konania: Penzión Vinohrady, Jasová  
Dátum konania: 16.4. – 17.4.2015

16.4.2015 - štvrtok

09:00-09:30registrácia účastníkov
09:30-10:30Medzinárodný manažment a podnikanie
Ubrežiová, Iveta
10:30-11:30Dopyt po potravinách v strednej a východnej Európe
Pokrivčák, Ján
11:30-11:45prestávka
11:45-12:45Finančný manažment poľnohospodárskeho podniku na Slovensku v rámci SPP EÚ
Tóth, Marián
12:45-13:45Vízia, poslanie a cieľová orientácia podniku ako prvotná časť procesu strategického riadenia
Savov, Radovan
13:45-15:00obed
15:00-16:00
Strategické riadenie ľudských zdrojov;
Lančarič, Drahoslav
16:00-17:00
Informačné systémy a ich využívanie v rozhodovaní a riadení podnikov
Kučera, Milan
17:30-18:30
večera
19:00
spoločenský večer


17.4.2015 - piatok

09:00-09:30
registrácia účastníkov
09:30-10:30
Finančný manažment podniku v podmienkach krízových stavov
Serenčéš, Peter
10:30-11:30
Postavenie mladých farmárov a nové programovacie obdobie 2014-2020
Rovný, Patrik
11:30-11:45
prestávka
11:45-12:45
Priame platby, konkurencieschopnosť a rentabilita poľnohospodárskeho podniku
Serenčéš, Roman
12:45-13:45
Finančné plánovanie v podniku
Čierna, Zuzana
13:45-15:00
obed