Program - časť druhá

Program - časť druhá

Program projektu odborného vzdelávania „Strategické riadenie agro-potravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku“

Modul 1: „Strategické riadenie v podmienkach turbulentného podnikateľského prostredia a super konkurencie“  
Modul 2: „Tvorba, udržiavanie a exploatácia informačných systémov podniku v jeho strategickom riadení“
Modul 3: „Motivačné stratégie a vedenie ľudí v strategickom riadení podniku“
Modul 4: „Finančný manažment podniku v podmienkach super konkurencie“

Miesto konania: Park-Hotel, Hokovce  
Dátum konania: 27.11. – 29.11.2014

27.11.2014 - štvrtok

07:30-08:00registrácia účastníkov
08:00-11:00Skupina 1:
Vízia, poslanie a cieľová orientácia podniku ako prvotná časť procesu strategického riadenia;
Savov, Radovan


Skupina 2:

Strategické riadenie ľudských zdrojov;
Lančarič, Drahoslav

11:00-11:15prestávka
11:15-14:15Skupina 1:
Strategické riadenie ľudských zdrojov;
Lančarič, Drahoslav


Skupina 2:
Vízia, poslanie a cieľová orientácia podniku ako prvotná časť procesu strategického riadenia;
Savov, Radovan

14:15-15:00obed
15:00-18:00Skupina 1:
Priame platby, konkurencieschopnosť a rentabilita poľnohospodárskeho podniku;
Serenčéš, Roman

Skupina 2:
Postavenie mladých farmárov a nové programovacie obdobie 2014-2020;
Rovný, Patrik

18:00-19:00večera
19:00-spoločenský večer


28.11.2014 - piatok

07:30-08:00registrácia účastníkov
08:00-11:00Skupina 1:
Medzinárodný manažment a podnikanie;
Ubrežiová, Iveta

Skupina 2:
Finančný manažment poľnohospodárskeho podniku na Slovensku v rámci SPP EÚ;
Tóth, Marián

11:00-11:15prestávka
11:15-14:15Skupina 1:
Finančný manažment poľnohospodárskeho podniku na Slovensku v rámci SPP EÚ;
Tóth, Marián

Skupina 2:
Medzinárodný manažment a podnikanie;
Ubrežiová, Iveta

14:15-15:00obed
15:00-18:00Skupina 1:
Finančné plánovanie v podniku;
Čierna, Zuzana

Skupina 2:
Priame platby, konkurencieschopnosť a rentabilita poľnohospodárskeho podniku;
Serenčéš, Roman
18:00-19:00večera
19:00-voľný večer


29.11.2014 - sobota

07:30-08:00registrácia účastníkov
08:00-11:00Skupina 1:
Finančný manažment podniku v podmienkach krízových stavov;
Serenčéš, Peter

Skupina 2:
Informačné systémy a ich využívanie v rozhodovaní a riadení podnikov;
Kučera, Milan

11:00-11:15prestávka
11:15-14:15Skupina 1:
Informačné systémy a ich využívanie v rozhodovaní a riadení podnikov;
Kučera, Milan

Skupina 2:
Finančný manažment podniku v podmienkach krízových stavov;
Serenčéš, Peter

14:15-15:00obed
15:00-18:00Skupina 1:
Postavenie mladých farmárov a nové programovacie obdobie 2014-2020;
Rovný, Patrik

Skupina 2:
Finančné plánovanie v podniku;
Čierna, Zuzana

18:00-19:00večera
Skupina 1

Vízia, poslanie a cieľová orientácia podniku ako prvotná časť procesu strategického riadenia; Savov, Radovan