Program - časť prvá

Program - časť prvá

Program projektu odborného vzdelávania „Strategické riadenie agro-potravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka na Slovensku“

Názov aktivity: Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva – zvyšovanie výkonnosti“  
Miesto konania: Podbanské – Vysoké Tatry, GRAND HOTEL PERMON****
Dátum konania: 21.5. – 23.5.2014

21.5.2014

16:00-17:00Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a SR
Serenčéš, Roman
17:00-18:00Vplyv dotácií, úverov a daní na prevádzkový cash flow podnikov poľnohospodárskej prvovýroby
Tóth, Marián
18:00-18:10prestávka
18:10-19:10Hodnotenie konkurencieschopnosti vinohradníctva a vinárstva na Slovensku
Ubrežiová, Iveta
19:10-20:10Mladí farmári na Slovensku pred novým Programom rozvoja vidieka 2014-2020
Rovný, Patrik


22.5.2014

16:00-17:00Dopyt po potravinách v strednej a východnej Európe
Pokrivčák, Ján
17:00-18:00Vplyv nefinančných faktorov na rentabilitu a rizikovosť Slovenského poľnohospodárskeho sektora
Serenčéš, Peter
18:00-18:10prestávka
18:10-19:10Dotácie a rentabilita podnikov v Slovenskom poľnohospodárstve
Čierna, Zuzana
19:10-20:10Strategický manažment kvality v poľnohospodárskych podnikoch
Lančarič, Drahoslav


23.5.2014

16:00-17:00Účtovníctvo ako aktuálny zdroj informácií pre ekonomické analýzy
Kučera, Milan
17:00-18:00Ktoré faktory ovplyvňujú postupy riadenia talentov na Slovensku?
Savov, Radovan