Prioritný cieľ

Prioritným cieľom vzdelávacej a informačnej aktivity je naučiť účastníkov ako strategicky riadiť poľnohospodársky a potravinársky podnik v prostredí turbulentných zmien podnikateľského prostredia. Výsledkom strategického riadenia má byť stav, aby podnik v budúcnosti existoval a prosperoval. Ide o vytvorenie budúcnosti organizácie. Iba prosperujúci podnik je prínosom pre obec, mesto, región a rozvoj vidieka.