Konferencie a semináre združenia EUNIS

Aktuálne: Workshop pre manažmenty vysokých škôl z príležitosti 20. výročia konania konferencií UNINFOS

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Združenie EUNIS Slovensko
a
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vás pozývajú na predkonferenčný deň medzinárodnej konferencie
UNINFOS 2014
 

Workshop pre manažmenty vysokých škôl z príležitosti 20. výročia konania konferencií UNINFOS


            


27. 10. 2014, 13. h
Miesto konania: Veľká zasadačka Rektorátu UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2

PDF pozvánka