Konferencie a semináre združenia EUNIS

Aktuálne: OFFICE 365

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Program a bližšie informácie


Miesta konania:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita vo Zvolene

►Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto a čas konania:
FEM SPU v Nitre, AS-07, prízemie, začiatok o 9.00
Počet miest: 20

11.9.2017
Office 365: úvod do Cloud prostredia. Komunikačná platforma v podobe: pošty, kalendáre – zdieľané prostredie , OneDrive služby (vytváranie online prieskumov cez službu Formuláre), aplikácia Microsoft teams a prehľad ostatných aplikácií O365

12.9.2017
Office 2016, špeciálne so zameraním na aplikáciu Microsoft Excel a základné užívateľské používanie: práce s medzi hárkami, funkcie, vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky, databázy, analytické nástroje

13.9.2017
Sharepoint, Delve: nástroje na spájanie tímov, úloh, súborov

►Ekonomická univerzita v Bratislave
Miesto a čas konania:
EU v Bratislave, miestnosť A9.12, začiatok o 9.00
Počet miest: 25, minimálny počet osôb - 20

8.11.2017
Aplikácie Power BI, Microsoft Project, Planner a projektový manažment, prepojenie s externými aplikáciami ako napr. Microsoft Excel.

27.11.2017
OneNote: ClassCreator a StaffCreator: vytváranie zdieľaných poznámok, zbieranie údajov od študentov prostredníctvom poznámkového bloku OneNote


28.11.2017
Najnovšie cloudové aplikácie pre zmodernizovanie výučby: Sway, Office Mix, Yammer, Flow

23.11.2017
Skype for business: synchronizácia a mobilné prepojenie, Audio a HD video a webové konferencie


►Prešovská univerzita v Prešove
27.9.2017 a 28.9.2017 - minimálny počet osôb - 6, inak minimálny počet osôb - 20

18.10.2017 od 9.00
Sharepoint, Delve: nástroje na spájanie tímov, úloh, súborov.
Miesto: ŠD PU, Ul. 17. novembra č. 11, Prešov, miestnosť i1p (1. poschodie ŠD)

27.9.2017 od 9.00
Nasadenie Office 365 a jeho správa, technická pomoc pre užívateľov O365
Miesto: ŠDJ PU, Ul. 17. novembra č. 13, Prešov, č. m. 112/113 (1. poschodie ŠD)

28.9.2017 od 9.00
Sharepoint: školenie pre administrátorov pre prácu s týmto moderným nástrojom
Miesto: ŠDJ PU, Ul. 17. novembra č. 13, Prešov, č. m. 112/113 (1. poschodie ŠD)

►Žilinská univerzita v Žiline
Miesto konania: učebňa BF118, 9:00 - 14:00
Počet miest: 25

8.11.2017
Sharepoint: školenie pre administrátorov pre prácu s týmto moderným nástrojom


22.11.2017
Aplikácie Power BI, Microsoft Project, Planner a projektový manažment, prepojenie s externými aplikáciami ako napr. Microsoft Excel


►Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Miesto konania: bude upresnené
Počet miest: bude upresnené

9.10.2017
OneNote: ClassCreator a StaffCreator: vytváranie zdieľaných poznámok, zbieranie údajov od študentov prostredníctvom poznámkového bloku OneNote

10.10.2017
Najnovšie cloudové aplikácie pre zmodernizovanie výučby: Sway, Office Mix, Yammer, Flow

11.10.2017
Skype for business: synchronizácia a mobilné prepojenie, Audio a HD video a webové konferencie

12.10.2017
Nasadenie Office 365 a jeho správa, technická pomoc pre užívateľov O365

13.10.2017
Sharepoint: školenie pre administrátorov pre prácu s týmto moderným nástrojom


►Univerzita Komenského v Bratislave
Miesto konania:
SB11
Počet miest:
bude upresnené

26.9.2017
OneNote: ClassCreator a StaffCreator: vytváranie zdieľaných poznámok, zbieranie údajov od študentov prostredníctvom poznámkového bloku OneNote

27.9.2017
Aplikácie Power BI, Microsoft Project, Planner a projektový manažment, prepojenie s externými aplikáciami ako napr. Microsoft Excel (6 hod. školenie)

29.9.2017
Sharepoint: školenie pre administrátorov pre prácu s týmto moderným nástrojom

►Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesto konania:
Učebna R2 na 2. poschodí rektorátu, Šrobárova 2, Košice, začiatok o 9,00
Počet miest:
max. 40

2.10.2017
Office 2016, špeciálne so zameraním na aplikáciu Microsoft Excel a základné užívateľské používanie: práce s medzi hárkami, funkcie, vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky, databázy, analytické nástroje

3.10.2017
Office 365:úvod do Cloud prostredia. Komunikačná platforma v podobe: pošty, kalendáre – zdieľané prostredie , OneDrive služby (vytváranie online prieskumov cez službu Formuláre), aplikácia Microsoft teams a prehľad ostatných aplikácií O36

17.10.2017
Aplikácie Power BI, Microsoft Project, Planner a projektový manažment, prepojenie s externými aplikáciami ako napr. Microsoft Excel

25.10.2017
Sharepoint: školenie pre administrátorov pre prácu s týmto moderným nástrojom

26.10.2017
Sharepoint, Delve: nástroje na spájanie tímov, úloh, súborov

6.11.2017
Najnovšie cloudové aplikácie pre zmodernizovanie výučby: Sway, Office Mix, Yammer, Flow

7.11.2017
OneNote: ClassCreator a StaffCreator: vytváranie zdieľaných poznámok, zbieranie údajov od študentov prostredníctvom poznámkového bloku OneNote


►Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Miesto konania:

9:30 - 11:30, Aula rotunda, EF UMB
12:30 - 16:30 (pre správcov IKT), Učebňa 519 EF, nová budova

Počet miest:
250 osôb


24.10.2017
Sharepoint: školenie pre administrátorov pre prácu s týmto moderným nástrojom (8hod.skolenie)

11.10.2017

Office 365: úvod do Cloud prostredia. Komunikačná platforma v podobe: pošty, kalendáre – zdieľané prostredie , OneDrive služby (vytváranie online prieskumov cez službu Formuláre), aplikácia Microsoft teams a prehľad ostatných aplikácií O365


►Technická univerzita vo Zvolene
Miesto konania:
bude upresnené
Počet miest:
bude upresnené

6.11.2017

Najnovšie cloudové aplikácie pre zmodernizovanie výučby: Sway, Office Mix, Yammer, Flow

11.10.2017 / 13.10.2017
Nasadenie Office 365 a jeho správa, technická pomoc pre užívateľov O365