Konferencie a semináre združenia EUNIS

Aktuálne: OFFICE 365

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Prihláška na seminár - Office 365 na SPU


Meno Priezvisko Vysoká škola 11.9. - Office 365: úvod do Cloud prostredia. Komunikačná platforma v podobe: pošty, kalendáre – zdieľané prostredie , OneDrive služby (vytváranie online prieskumov cez službu Formuláre), aplikácia Microsoft teams a prehľad ostatných aplikácií O365 12.9. - Office 2016, špeciálne so zameraním na aplikáciu Microsoft Excel a základné užívateľské používanie: práce s medzi hárkami, funkcie, vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky, databázy, analytické nástroje 13.9. - Sharepoint, Delve: nástroje na spájanie tímov, úloh, súborov Obed
Darina Tothová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno Áno Áno Nie
Mária Urbanová SPU v Nitre Áno Nie
Tomáš Holota Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno Nie
Mária Holienčinová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno Nie
Radoslav Zidek SPU v Nitre Áno Áno Áno Nie
Helena Baraníková FEM SPU Nitra Áno Áno Áno Nie
Marian Toth FEM SPU v Nitre Áno Nie
tomas toth SPU Áno Áno Nie
Jana Valentová SPU Áno Nie
Lenka Selešiová SPU Áno Nie
Slavomíra Jakubcová SPU v Nitre Áno Nie
Erika Bekéniová SPU v Nitre Áno Nie
Zuzana Valentová SPU v Nitre Áno Nie
Zuzana Kunová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno Nie
Janka Nôžková SPU Nitra Áno Áno Nie
Martin Mastík SPU Áno Áno Nie
Zuzana Strápeková SPU-FEM Nitra Áno Nie
Martina Hanová FEM SPU v Nitre Áno Nie
Marek Šnirc SPU Nitra Áno Áno Áno Nie
Lubomir Belej SPU v Nitre Áno Áno Nie
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Page 1 of 3