Konferencie a semináre združenia EUNIS

Aktuálne: OFFICE 365

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Prihláška na seminár - Office 365 na UPJŠ


Meno Priezvisko Vysoká škola 2.10. - Office 2016, špeciálne so zameraním na aplikáciu Microsoft Excel a základné užívateľské používanie: práce s medzi hárkami, funkcie, vzorce, grafy, kontingenčné tabuľky, databázy, analytické nástroje 3.10.2017 - Office 365:úvod do Cloud prostredia. Komunikačná platforma v podobe: pošty, kalendáre – zdieľané prostredie , OneDrive služby (vytváranie online prieskumov cez službu Formuláre), aplikácia Microsoft teams a prehľad ostatných aplikácií O36 17.10.2017 - Aplikácie Power BI, Microsoft Project, Planner a projektový manažment, prepojenie s externými aplikáciami ako napr. Microsoft Excel 25.10.2017 - Sharepoint: školenie pre administrátorov pre prácu s týmto moderným nástrojom 26.10.2017 - Sharepoint, Delve: nástroje na spájanie tímov, úloh, súborov 7.11.2017 - OneNote: ClassCreator a StaffCreator: vytváranie zdieľaných poznámok, zbieranie údajov od študentov prostredníctvom poznámkového bloku OneNote 6.11.2017 - Najnovšie cloudové aplikácie pre zmodernizovanie výučby: Sway, Office Mix, Yammer, Flow Obed
Slávka Šimková UPJŠ v Košiciach Áno Áno Nie
Silvia Medová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Áno Nie
Radoslav Kalakay Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Július Kováč Univerzita Pavla Jozefa Šafároka v Košiciach Áno Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Ivana Rigasová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Áno Áno Áno Nie
Mária Paňková UPJŠ v Košiciach Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Viktoria Yanochko UPJŠ Áno Áno Áno Áno Áno Nie
Maroš Kvitkovský UPJŠ Košice Áno Nie
Eva Kováčová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Áno Áno Nie
Katarína Pezlarová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Áno Áno Áno
Dona Fecková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Áno Nie
Denisa Krivoš-Bellušová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Áno Nie
Karol Takáč UPJŠ Áno Áno Áno Áno Nie
Lenka Balážová UPJŠ Áno Áno Nie
Kamil Zelenák UPJŠ v Košiciach Áno Áno Nie
Monika Spontakova UPJS v Kosiciach Áno Áno Nie
Andrea Sidorová UPJŠ Šrobárova 2 v Košiciach Áno Áno Nie
Slavka Blichová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Áno Áno Nie
Ivana Raková UPJS Áno Áno Áno Nie
Dana Sekeráková UPJŠ KE Áno Áno Áno Nie
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Page 1 of 2