Konferencie a semináre združenia EUNIS

Aktuálne: OFFICE 365

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ekonomická univerzita v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Technická univerzita vo Zvolene


Vás pozývajú
na
školenia k produktomOFFICE 365 / 2


 


Nitra, Bratislava, Prešov, Žilina, Košice, Banská Bystrica