Konferencie a semináre združenia EUNIS

Aktuálne: workshop firmy Microsoft a prednáška k metodike e-vzdelávania

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Združenie EUNIS SK

a

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Vás pozývajú na

Pracovné podujatia združenia EUNIS-SK a posedenie pri predvianočnej kapustnici:
workshop firmy Microsoft a prednáška k metodike e-vzdelávania
NITRA

4. 12. 2013