Konferencie a semináre združenia EUNIS

Aktuálne: 20. výročie Eunis-SK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Prihláška na konferenciu

20. výročie EUNIS-SK
konferencia a VZ z príležitosti 20. výročia založenia EUNIS-SK

Konferencie a semináre združenia EUNIS

Miesto a čas: 18. - 19. 5. 2017, Kaštieľ Mojmírovce

Required *17.5.2017:
 áno   nie 


 áno   nie 


18.5.2017:
 áno   nie 


 áno   nie 


 áno   nie 


19.5.2017:
 áno   nie 

Poznámka: členom VZ z vysokých škôl, bývalým členom VZ, pozvaným hosťom hradí EUNIS-SK všetky náklady, podporujúci členovia VZ si hradia iba ubytovanie
  Refresh Captcha