Aktuálne informácie

Vzdelávací projekt sa realizuje formou dvoj-trojdňových stretnutí, v rámci ktorých prebieha výučba jednotlivých tematických celkov. Stretnutia sa uskutočnia v období máj 2011- január 2012. Termíny stretnutí sa stanovujú na základe konzultácie s prihlásenými účastníkmi. Ukončenie projektu (záverečná skúška) sa predpokladá vo februári 2012.Súčasťou projektových aktivít je aj tuzemská návšteva – exkurzia, ktorej cieľom je predstaviť existujúci a fungujúci model rozvoja vidieka v praxi.

1. stretnutie: 12.-13. máj 2011, Hotel AutoJas/SPU Nitra
2. stretnutie: 8.-10.jún 2011, Hotel AutoJas/SPU Nitra
3. stretnutie (exkurzia): 8.-10. september 2011, Podkylava/Šterusy
4. stretnutie
: 10.-12.november 2011, Hotel AutoJas/SPU Nitra
5. stretnutie: 21.-23. jún 2012, Hotel AutoJas/SPU Nitra
Zahraničná stáž: 16.-19. august 2012, Eco Unesco Dublin (http://www.ecounesco.ie/)
6. stretnutie: 6.-8. september 2012, Hotel AutoJas/SPU Nitra
7. stretnutie: 21. september 2012, SPU Nitra
Záver projektu: 11.-13. október 2012 (miesto bude spresnené)