Ciele projektu


Cieľom projektu je okrem poskytnutia potrebných vedomostí, zručností a informácií z oblasti kalkulácií, manažmentu výroby, legislatívy, plánovania a organizovania podnikového procesu skvalitniť socioekonomickú sféru života na vidieku a zvýšiť úroveň manažmentu podnikov, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach vidieckeho priestoru.