Úvod


Projekt Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidieka predstavuje vzdelávaciu aktivitu pre subjekty verejnej správy a pre podnikateľské subjekty s nepoľnohospodárskym zameraním, ktorá je zameraná na problematiku ekonomiky a manažmentu podnikov v európskych dimenziách.

Projekt realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v rámci Operačného programu Rozvoj vidieka v SR 2007-2013 (Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie).

Odborným garantom projektu i vzdelávacej aktivity  je Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.