• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podujatia APES / AAES Events

XVI. Kongres Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov (EAAE)

APES sa ako spoluorganizátor aktívne podieľa na príprave XVI. Kongresu EAAE, ktorý sa bude konať 25. – 28. augusta 2020 na ČZU v PRAHE.
Pozývame Vás na stránky kongresu
http://www.eaae2020.org/

Termín zaslania príspevkov je koniec januára 2020.
APES sa podieľa na organizácii APES & FEM Pre-congress session.

2018
AAES - a co-organiser of the International Scientific Conference: International Scientific Days 2018, May 16 - 17, 2018, FEM SPU Nitra, Slovakia
‘Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems’

2016
APES sa podieľa na organizácii medzinárodnej konferencie:
Medzinárodné vedecké dni 2016. Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: Výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť
International Scientific Days 2016.The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society,
organizovanej FEM SPU, Vyšehradskou asociáciou univerzít, Klubom poľnohospodárskych odborníkov a Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku, v Nitre v dňoch 19 – 20, mája 2016
Súčasťou programu je sekcia č. 12 organizovaná APES: Agricultural Markets and Institutions.

 

2013 -2014
APES sa podieľa na organizácii medzinárodnej konferencie:
Medzinárodné vedecké dni 2014. Zvyšovanie výkonnosti ekonomiky a poľnohospodárstva: Výzvy pre manažment a verejné politiky.

International Scientific Days 2014. Improving Performance of Agriculture and the Economy:
Challenges for Management and Policy
organizovanej FEM SPU, APES a Klubom poľnohospodárskych odborníkov
pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v dňoch

21 – 23, máj 2014, Hotel Permon, High Tatras, Slovak Republic
Súčasťou programu je sekcia APES.

2012
17.5.2012 organizácia sekcie 7 "Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku (APES)" v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie MVD 2012

2011
27. -29. apríl 2011 - organizácia EAAE PhD Workshop, Kongresové centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre