• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PODUJATIA

 

XVI. Kongres Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov (EAAE)

APES sa ako spoluorganizátor aktívne podieľa na príprave XVI. Kongresu EAAE, ktorý sa bude konať 25. – 28. augusta 2020 na ČZU v PRAHE.
Pozývame Vás na stránky kongresu
http://www.eaae2020.org/
Termín zaslania príspevkov je koniec januára 2020.
APES sa podieľa na organizácii APES & FEM Pre-congress session.


Prednáškový blok
EKONOMICKÁ DYNAMIKA pre doktorandov
prednáša prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.
13.4.2015, pondelok 9:00-12:30, AS31, S-pavilón FEM, SPU

KURZ
The short course: EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY
The instructor will be LOREN TAUER, Professor, Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management, Cornell University
June 30 - July 3, 2014, S pavilion, FEM SPU Nitra

Prednáška

Ing. Zdenko Štefanides, M.S., hlavný ekonóm VÚB
Téma:
Výhľad pre ekonomiku Eurozóny a Slovenska na rok 2014
dňa 17.3.2014 (pondelok) v Nitre, SPU, FEM, S-pavilón, miestnosť AS-31, v čase od 11:00 do 12:30 hod.


Prednáška

Radovan Ďurana, analytik INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz,
téma: Koľko nás stojí štát, mýty a fakty

v stredu 27.11.2013 od 15:30 do 17:00 v S pavilóne, FEM, SPU, miestnosť S-01.
Na prednášku Vás srdečne pozývame.

Prednáška

Ing. Margita Štefániková,
riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka
téma: Súčasný stav a vyhliadky v sektore mlieka na Slovensku, v EÚ a vo svete
v utorok, 29.10.2013 od 13:30 do 15:00 v S pavilóne, FEM, SPU, miestnosť AS-36.
Na prednášku Vás srdečne pozývame.

Prednáška

Jana Fałkowski, PhD, Ekonomická fakulta, Varšavská univerzita
téma: The effects of a radical reorganization of the supply chain: some evidence from Poland
V piatok 18.10. 2013, od 10:30 do 12:00, v S pavilóne, FEM, SPU, miestnosť AS-36.
Na prednášku Vás srdečne pozývame.

Prednáška

doc. Ing. Marian Božik, PhD, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, člen APES:
Téma: Základné charakteristiky novej SPP EÚ a alternatívy jej uplatnenia na Slovensku
dňa 20.3.2013 (streda) v Nitre o 13:30,  na Fakulte ekonomiky a manažmentu, poslucháreň AS-36


Sekcia 7 Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku (APES), MVD 2012
17.5.2012 - vo štvrtok, 14:00-16:00
S pavilón, AS-12 - prvé poschodie

14:00-15:00 Prezentácie príspevkov členov APES
1. International Interlinkages of Biofuel Prices: The Role of Biofuel Policies
Miroslava Rajčániová, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic
Dušan Drabik, Cornell University, USA
Pavel Ciaian, European Commission - JRC, IPTS, Spain

2. The Agrarian Trade Transformation in the Visegrad Countries
Artan Qineti, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Luboš Smutka, Czech University of Life Sciences in Prague, Czech Republic

3. Is the Common Agricultural Policy after 2013 a Reason for Farm Breakups? Ex-Ante Analysis of Breakup Efficiency
Peter Fandel, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic

4. Metodologické prístupy k hodnoteniu efektov agrárnych politík
Marian Božik, Research Institute of Agricultural and Food Economics, Bratislava
Eva Uhrinčaťová, Research Institute of Agricultural and Food Economics, Bratislava

15:00-16:00 Valné zhromaždenie členov APES
Program:
Otvorenie
Správa o činnosti
Organizačné otázky
Diskusia
Záver

Prednášky organizované v spolupráci s FEM SPU:

Prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc., Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, člena APES:
Téma: Ekonomický rast, sociálny pokrok a nové úlohy ekonomickej teórie a štatistiky
dňa 27. 4. 2012 (piatok) v Nitre na FEM SPU, S-pavilón, poslucháreň AS-36 o 10:30

Ing. Zdenko Štefanides, M.S., hlavný ekonóm VÚB
Téma: Dlhová kríza, jej dopady na bankový sektor a ekonomiku Eurozóny a Slovenska
dňa 18.4.2012 (streda) v Nitre, SPU, FEM, S-pavilón, miestnosť AS-36, v čase od 13:30 do 15:00 hod.

doc. Ing. Marian Božik, PhD, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, člen APES:
Téma: Prognóza dosahov reformy  SPP EÚ a zmien po roku 2013
dňa 22.2.2012 (streda) v Nitre o 14:00,  na Fakulte ekonomiky a manažmentu, poslucháreň AS-36 

Dušan Drabik, PhD študent na Cornell University, USA, člen APES
Téma: The Theory of Biofuel Policy and Food Grain Prices
- dňa 16. decembra (piatok) 2011 v Nitre, o 14:00, na Fakulte ekonomiky a manažmentu, poslucháreň AS-36
- dňa 9. januára (pondelok) 2012 v Bratislave, v o 13:30, v posluchárni C, na FMFI UK