• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
OZNAMY / Announcements

Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov predsedníctva Asociácie poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku (APES) a EAAE Liaison Officera na obdobie 2019-2023

Dátum konania volieb: 8.7.2019 – 16.7.2019
Spôsob konania volieb: anonymne prostredníctvom elektronického formulára
Počet oprávnených voličov: 42
Počet došlých hlasovacích lístkov: 27
Počet platných hlasovacích lístkov: 27
Zoznam kandidátov s počtom  hlasov:
predseda: Ing. Dušan Drabik, PhD., 27 hlasov (100%)
1. podpredseda:
doc. Ing. Peter Fandel, CSc., 15 hlasov (55,8%)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., 12 hlasov (44,4%)
Ing. Dušan Drabik, PhD., 0 hlasov (0%)
2. podpredseda:
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.,  27 hlasov (100%)
Revízor:
prof. JuDr. Eleonóra Marišová, PhD.,  17 hlasov (66,7%)
Ing. Ema Lazorčáková, PhD.,  9 hlasov (33,3%)
EAAE Liaison Officer:
Ing. Dušan Drabik, PhD.,  27 hlasov (100%).

Predseda volebnej komisie doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc. skonštatoval, že voľby prebehli bez rušivých momentov v súlade s ustanoveniami volebného poriadku APES. Na základe výsledkov volieb boli do výboru APES zvolení títo kandidáti:
Ing. Dušan Drabik, PhD.- predseda APES
doc. Ing. Peter Fandel, CSc - podpredseda APES
Ing. Ema Lazorčáková, PhD. - podpredseda APES
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD  - revízor APES
Ing. Dušan Drabik, PhD - EAAE Liaison Officer

Záver:
Predseda volebnej komisie poďakoval všetkým členom komisie za zodpovedný prístup k voľbám.
Členovia volebnej komisie: doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc. v.r.; Ing. Eva Bieleková, PhD., v.r.; Ing. Jozef Palkovič, PhD., v.r.
V Nitre   17. 7. 2019

Členom nového Predsedníctva APES a EAAE Liaison Officerovi gratulujeme a želáme veľa úspechov v riadení aktivít APES.Vážení členovia APES,
APES sa ako spoluorganizátor aktívne podieľa na príprave XVI. Kongresu Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov (EAAE), ktorý sa bude konať 25. – 28. augusta 2020 na ČZU v PRAHE.

Pozývame Vás na stránky kongresu
http://www.eaae2020.org/
APES sa podieľa na organizácii APES & FEM Pre-Congress session.

Chceli by sme Vás požiadať o pomoc a podporu pri hľadaní sponzorov kongresu. Každý príspevok je vítaný, či už formou finančnou, alebo naturálnou (propagácia slovenských výrobkov).
Svojimi nápadmi a odporučeniami nás prosím kontaktujte: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Informácie pre potenciálnych sponzorov (partnerov) kongresu nájdete

v slovenčine
https://spu.fem.uniag.sk/fem/apes/files/EAAE_partnership_CZ.pdf

v angličtine
https://spu.fem.uniag.sk/fem/apes/files/EAAE_partnership_ENG.pdf

Vopred Vám za Váš aktívny prístup k získaniu partnerov organizácie kongresu ďakujeme.


Pozvánka: Valné zhromaždenie APES/ Invitation: AAES General Assembly

Vážení členovia APES/ Dear AAES Members,
Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia APES / Let us to invite you to the General Assembly of the AAES,
ktoré sa uskutoční/which will be held on 17.6.2019, v pondelok od 14:30  do 16:00 v miestnosti AS36, 2. poschodie, S pavilón, FEM SPU v Nitre, s nasledovným predbežným programom:
1. Správa o aktivitách APES, RAAE
2. Organizačné zabezpečenie elektronických volieb Predsedníctva APES a EAAE Liaison Officer
3. Informácia o organizácii APES, FEM session na EAAE kongrese 2020 v Prahe
4. Správa o rozpočte
5. Správa o revíznej kontrole
6. Diskusia; Rôzne
7. Záver
Tešíme sa na Vašu účasť.
Výkonný výbor APES/AAES Executive Committee

2% z Vašich daní pre APES
Vážení členovia a priaznivci APES, podporte naše aktivity poukázaním 2% z Vašich daní pre APES.
Základné údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42205654
Sídlo: Tr. A. Hlinku č. 2, FEM SPU v Nitre, 949 76 Nitra
Bankový účet:
Banka: Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, pobočka Nitra III, Adresa: Chrenovská 1661/30, Nitra 949 01
Číslo účtu: 4017738042/7500
IBAN: SK7975000000004017738042

Summer School on Risk Analysis and Management in Agriculture (Wageningen, 26-30 August, 2019): https://www.wur.nl/en/activity/Risk-Analysis-and-Risk-Management-in-Agriculture-Updates-on-Modelling-and-Applications-3-ECTS.htm
Instructors: M. Meuwissen, Y. De May, F. Santeramo
Registration deadline: 12 August 2019

The Summer School (2nd ed.) on “Econometrics in Agricultural Sciences, Foggia (Italy) 1-5 July 2019
https://econometricsinagriculture.wordpress.com/

8th annual Congress of the Italian Association of Agricultural and Applied Economics (AIEAA). Pistoia, 13-14 June 2019
The theme: "Tomorrow's Food. Diet transition and its implications on health and the environment"
Call for papers
Deadlines:
Abstract submission by authors: February 15, 2019
Notification of acceptance to authors: March 20, 2019
Full paper/long abstract/poster submission: May 20, 2019
Authors’ registration deadline: May 20, 2019.

The 172nd EAAE Seminar "Agricultural policy for the environment or environmental policy for agriculture?"
will be held on 28-29 May 2019 in Brussels. Submission deadline for extended abstracts is 15 February. https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/172nd-eaae-seminar

IAMO Forum 2019 "Small farms in transition: How to stimulate inclusive growth?”. 26 - 28 June 2019 in Halle (Saale), Germany
Extended abstract submission is open until 24 Februaryhttps://forum2019.iamo.de/about-the-conference/

The 6th International Conference of African Agricultural Economists (The African Association of Agricultural Economists - AAAE)
23 – 26 September 2019, Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria. The paper submission deadline March 7th. https://www.eventbank.com/event/6th-african-conference-of-agricultural-economists-10772/submissions.html


Vážení členovia APES/ Dear AAES members,

Pozývame Vás na / You are welcome to:
1. The session no. 12 "Agricultural Markets and Institutions", organised by the AAES as a part of the international conference INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2018: "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" May 16th – 17th, 2018, SAU Nitra
which will be held in room AS12,S pavillion, FEM SPU on MAY 16th, 2018 from 14:00 to 16:45
Programme of the AAES Session
which will be held in room AS12,S pavillion, FEM SPU on MAY 16th, 2018 from 14:00 to 16:45
Programme of the AAES Session

2. The General Assembly of the AAES / Valné zhromaždenie APES, ktoré sa uskutoční 16.5.2018, v stredu od 17:00  do 17:45 v miestnosti AS12 – 1. poschodie, S pavilón, FEM SPU v Nitre, ako súčasť sekcie APES na medzinárodnej konferencii MVD 2018.
2% z Vašich daní pre APES
Vážení členovia a priaznivci APES, podporte naše aktivity poukázaním 2% z Vašich daní pre APES.
Základné údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku 
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 42205654
Sídlo: Tr. A. Hlinku č. 2, FEM SPU v Nitre, 949 76 Nitra
Bankový účet: 
Banka: Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, pobočka Nitra III, Adresa: Chrenovská 1661/30, Nitra 949 01
Číslo účtu: 4017738042/7500
IBAN: SK7975000000004017738042


Annual Conference of the Italian Association of Agricultural and Applied Economics
Conegliano Veneto (Italy), (around 60 Km north of Venice), 14-15 June 2018
‚Evidence-based policies to face new challenges for agri-food systems‘
Important deadlines
Abstract submission by authors: February 15, 2018
Notification of acceptance to authors: March 20, 2018
Full paper/poster submission: May 25, 2018
Authors’ registration deadline: May 31, 2018
Call for papers. Conference webpage

IAMO Forum 2018 “Large-scale agriculture – for profit and society?”.
27 - 29 June 2018 in Halle (Saale), Germany
Extended abstract submission is open until 25 February: www.iamo.de/forum/2018/submission-and-registration.

International Scientific Conference of the Slovak Society for Operations Research,
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XIX)‘
23th May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia
http://www.fhi.sk/ssov/conference/
Call for Papers
Deadline:
Registration & submission of abstracts: March 2, 2018
Submission of full papers: March 18, 2018


162 EAAE Seminar, 26-27 April 2018, Budapest, Hungary:
'The evaluation of new CAP instruments: Lessons learned and the road ahead'
Download the flyer here
Deadline:
31 January 2018: Submission deadline for abstracts
http://agecon.hu/events/
Researchers intended to present papers should submit their abstracts of 2 pages maximum and 1 page for posters.

International Scientific Conference: „International Scientific Days 2018, May 16 - 17, 2018, FEM SPU Nitra, Slovakia
‘Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems’
https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/
Deadline:
31 January 2018: Abstracts and Full-Text Paper Submission Deadline: 
Please submit your paper to the AAES organised session: Agriculture Markets and Institutions


25th Congress of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (PAAAE)
.

‘Challenges for the development of agribusiness and rural areas’
September 11-13, 2018, SGGW Warsaw, Poland
http://www.seria.com.pl/
Deadline:
Manuscript submission deadlines:
January 31, 2018 Issue No. 1, February 28, 2018 Issue No. 2, March 31, 2018 Issue No. 3, April 30, 2018 Issues No. 4 and 5, June 30, 2018 Issue No. 6
PAAAE kindly invited us. Call for papers


EAAE forthcoming events
http://www.eaae.org/EaaeEvents.aspx

General Assembly of the AAES/ Valné zhromaždenie členov APES 9.11.2017
14:30 – 16:00, S pavilón, AS 36, FEM
Program:
Otvorenie
1. Správa o aktivitách APES, RAAE
2. Plánované aktivity
3. Správa o rozpočte
4. Správa o revíznej kontrole
5. Diskusia; Rôzne
6. Záver

7th EAAE PhD Workshop
Challenges for young agro-food and natural resource economists facing the future
8.- 10.11. 2017 Barcelona, Spain
http://www.creda.es/img/novetats/FLYER_CREDA.pdf

The XVth EAAE Congress 2017
Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing Between Markets and Society
will take place in Parma, Italy, August 28th - September 1st, 2017.
More information is available on the website of the congress.
https://plus.google.com/+Eaae2017ItParma

General Assembly of the AAES / Valné zhromaždenie APES
APES session no. 12 - INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2016, Nitra, SAU,  May 19th, 2016, 
Thursday/Štvrtok 15:40 – 17:00, AS11, S pavillion

Vážení členovia APES/ Dear AAES members,
Pozývame Vás na / You are welcome to
The session no. 12 "Agricultural Markets and Institutions", organised by the AAES on the international conference INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2016: "The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society" May 19th – 20th, 2016, SAU Nitra
http://spu.fem.uniag.sk/mvd2016/
General Assembly of the AAES / Valné zhromaždenie APES, ktoré sa uskutoční 19.5.2016, vo štvrtok od 15:40  do 17:00 v miestnosti AS11 – 1. poschodie, S pavilón, FEM SPU v Nitre, ako súčasť sekcie APES na medzinárodnej konferencii MVD 2016. 

2% z Vašich daní pre APES
Vážení členovia a priaznivci APES, podporte naše aktivity poukázaním 2% z Vašich daní pre APES.
Základné údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku 
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 42205654
Sídlo: Tr. A. Hlinku č. 2, FEM SPU v Nitre, 949 76 Nitra
Bankový účet: 
Banka: Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, pobočka Nitra III, Adresa: Chrenovská 1661/30, Nitra 949 01
Číslo účtu: 4017738042/7500
IBAN: SK7975000000004017738042

APES - spoluorganizátor MVD 2016
APES sa podieľa na organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie
MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ DNI 2016. "Hodnotový reťazec v agropotravinárstve:
Výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť", ktorú organizuje FEM SPU v Nitre 19. - 20. mája, 2016
V rámci programu MVD organizuje APES sekciu Poľnohospodárske trhy a inštitúcie
s vystúpeniami členov APES. Vaše príspevky v tejto sekcii sú vítané. Pri zasielaní abstraktov vašich článkov
vyberte zo zoznamu sekciu Poľnohospodárske trhy a inštitúcie
Dôležité termíny:
Registrácia a zaslanie abstraktov: 8. február 2016
Zaslanie príspevku:                    22. február 2016
Potvrdenie o akceptovaní článku:    7. marec 2016
Poplatok za konferenciu do              31. marca 2016
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť


Vedecké podujatia a termíny

5. konferencia Talianskej asociácie poľnohospodárskej a aplikovanej ekonómie (AIEAA)/ 5th  AIEAA Conference, Bologna, 16-17 June 2016: ”The changing role of regulation in the bio-based economy”
Talianská asociácia poľnohospodárskej a aplikovanej ekonómie (AIEAA), Rossi-Doria Center a Univerzita Calábrie s organizačnou podporou CREA, pozýva študentov a mladých výskumníkov na Letnú školu 
GIOVANNI ANANIA SUMMER SCHOOL ON EVIDENCE-BASED POLICY MAKING. Regional trade agreements: implications for the EU agriculture and rural development,
ktorá sa bude konať 11-15 júla 2016 v Rende (Cosenza) v Taliansku. Informácie a formulár prihlášky je k dispozícii na www.desf.unical.it/summer_school_anania
Deadline zaslania prihlášok na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it je 31. Marec 2016

2016 Eastern Economic Association (USA) Conference in Washington DC
http://www.quinnipiac.edu/eea/42nd-annual-conference/
Abstract submission deadline December 1st, 2015

The Italian Association of Agricultural and Applied Economics (AIEAA) announces its Fifth Conference:
The changing role of regulation in the bio-based economy
June 16-17, 2016 - Bologna, Italy.
Abstract submission deadline: January 31, 2016

IAMO Forum 2016

Rural Labor in Transition:Structural Change, Migration and Governance
June 22-24, 2016, Halle Germany
Abstract submission deadline February 8th, 2016

Quantitative Methods in Economics
(Multiple Criteria Decision Making XVIII) 25-27 May, 2016, Vratna- hotel Boboty. http://kove.euba.sk/
Registration and Abstract Submission deadline February 15, 2016

7th International Research Meeting in Business and Management
, 11-12 July 2016, Nice, France.
Call for papers http://ipag-irm.sciencesconf.org/
Full paper submission deadline April 15, 2016

The XVth EAAE Congress 2017
Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing Between Markets and Society
will take place in Parma, Italy, August 28th - September 1st, 2017.
More information is available on the website of the congress.
https://plus.google.com/+Eaae2017ItParma

Zvolení členovia predsedníctva APES ďakujú členom APES za preukázanú dôveru!

Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov výboru Asociácie poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku (APES)
Dátum konania volieb: 10.7.2015 – 7.8.2015
Spôsob konania volieb: anonymne prostredníctvom elektronického formulára
Počet oprávnených voličov: 32
Počet došlých hlasovacích lístkov: 22
Počet platných hlasovacích lístkov: 22
Zoznam kandidátov s počtom  hlasov:
Voľba predsedu APES                     Áno        Nie          Zdržal sa
doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc             21           0              1
Voľba podpredsedu APES
doc. Ing. Peter Fandel, CSc                22           0              0
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD             21           0              1
Voľba revízora APES
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD     22           0              0
Predseda volebnej komisie doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc. skonštatoval, že voľby prebehli bez rušivých momentov v súlade s ustanoveniami volebného poriadku APES. Na základe výsledkov volieb boli do výboru APES zvolení títo kandidáti:
doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc  - predseda APES
doc. Ing. Peter Fandel, CSc     - podpredseda APES
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD  - podpredseda APES
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD  - revízor APES
Záver: Predseda volebnej komisie poďakoval všetkým členom komisie za zodpovedný prístup k voľbám.
Členovia volebnej komisie: doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc. v.r.; doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., v.r.; Ing. Dušan Drabik, PhD., v.r.
V Nitre   19. 8. 2015


Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že našu komunitu 15.7.2015 náhle, vo veku 58 rokov, opustil vzácny človek, odborník a priateľ, profesor Giovanni Anania, prezident Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov z Univerzity v Kalábrii.

Profesor Anania navštívil SPU a vyučoval na FEM v rokoch 2000, 2001, 2003. V roku 2011 sa na SPU zúčastnil EAAE PhD workshopu ako člen jeho programového výboru.

S jeho odchodom utrpela medzinárodná komunita poľnohospodárskych ekonómov nenahraditeľnú stratu.
Všetci ktorí ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Pamiatke prof. Ananiu bude venovaná sekcia International Conference of Agricultural Economists v Miláne

ICAE 2015. Special Session: A Tribute to Giovanni Anania: Scholar, Mentor, Friend, Milan, August 9, 2015

Tribute to Giovanni Anania
Message from the EAAE Board
Message from the President to the AAEA Members
Giovanni Anania's Curriculum Vitae

Kondolenčná listina APES k úmrtiu profesora Giovanniho Ananiu bude zaslaná Talinskej asociácii poľnohospodárskej a aplikovanej ekonómie (Italian Association of Agricultural and Applied Economics AIEAA)

Nová publikácia:
Dávame Vám do pozornosti monografiu, ktorej spoluautorom je náš člen Dušan Drabik:
Harry de Gorter, Dusan Drabik, David R. Just
The Economics of Biofuel Policies: Impacts on Price Volatility in Grain and Oilseed Markets,
Palgrave Macmillan. April 2015. ISBN 9781137414847
Prehľad, odporúčania, predslov, úvod atď. nájdete TU.
Knihu si môžete objednat tu.
Ak si ju objednáte do konca apríla 2015, so zľavovým kódom  "PM15THIRTY" získate $35 zľavu.VALNÉ ZHROMAŽDENIE APES

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie APES, ktoré sa uskutoční 17.4.2015, v piatok o 13:00 v miestnosti AS36 – 2. poschodie, S pavilón, FEM SPU v Nitre
Predbežný program:
Otvorenie
Správa o aktivitách APES , RAAE
Správa o rozpočte
Správa o revíznej kontrole
Návrh na použitie príspevkov 2% z dane FO 2014
Príprava volieb Predsedníctva APES.
Príprava návrhu EAAE seminára
Diskusia; Rôzne
Záver
Tešíme sa na Vašu účasť.


Prednáškový blok:
Ekonomická dynamika pre doktorandov
prednáša prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.
13.4.2015, pondelok 9:00-12:30, AS31, S-pavilón FEM, SPU

Nový medzinárodný vedecký časopis:
International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models
Editors-in-Chief: Constantin Zopounidis (Technical University of Crete, Greece) and George Baourakis (Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Greece)
Členkou redakčnej rady IJFBMBM je aj prof. Dr. Ing. Elena Horská, členka APES

Kurz praktického modelovania ekonomiky bioenergetických politík, Ravello (Amalfi Coast), Taliansko, 20.-22.6.2015
Kurz spoluorganizuje náš člen Dušan Drabik, Wageningen University
Podrobné informácie nájdete na
http://economia.uniroma2.it/biofuel
Deadline pre online registráciu: 1. apríl 2015

4. Výročná konferencia Talianskej asociácie poľnohospodárskej a aplikovanej ekonómie (AIEAA Italian Association of Agricultural and Applied Economics) Ancona 11.- 12. jún 2015
Téma: Inovácie, produktivita a rast: Smerom k stabilnej agropotravinárskej produkcii
Podrobné informácie nájdete na http://www.aieaa.org
Deadline pre zaslanie rozšíreného abstraktu vedeckého príspevku 31.1.2015

6. EAAE PhD workshop, Rím 8.-10.6.2015
AIEAA (Italian Association of Agricultural and Applied Economics) a Katedra ekonomiky Roma Tre univerzita organizujú 6. EAAE PhD workshop pre PhD študentov v ktoromkoľvek roku štúdia. Podrobné informácie nájdete na http://www.aieaa.org/phdworskhop2015
Dôležité termíny:
Deadline pre zaslanie rozšíreného abstraktu vedeckého príspevku 31.1.2015
Deadline pre zaslanie posterovej prezentácie: 30.3.2015

IAMO Forum 2015 "Agriculture and Climate Change in Transition Economies" 17.-19.6.2015, Halle (Saale)
Podrobné informácie nájdete na www.iamo.de/forum/2015. Deadline pre zaslanie rozšíreného abstraktu 13.3.2015

13. medzinárodná vedecká konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov "Shevchenkivska Vesna 2015: Economics", Ukrajina, Kyjev 1.-3. 4.2015
Podrobné informácie nájdene na https://www.facebook.com/ShV.Economics
Dedline pre zaslanie príspevku a registráciu: 15.2.2015

8. medzinárodná konferencia "Applied Economics - Contemporary Issues in Economy. Market or Government?", Toruń, Poľsko, 18.-19.6.2015
Podrobné informácie nájdete na http://contemporary-issues.pl/
Dedline pre zaslanie príspevku a registráciu: 15.3.2015

The short course: EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY, June 30-July 3, 2014, S pavilion, FEM SPU Nitra
The instructor will be LOREN TAUER, Professor, Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management, Cornell University

Vážení členovia APES, pozývame Vás na konferenciu MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ DNI 2014, na organizácii ktorej sa podieľa aj APES. Konferencia sa koná v dňoch 21.5.-23.5.2014 v hoteli Permon, Podbanské.
V 4. programovej sekcii organizovanej APES dňa 22.5.2014, vo štvrtok, od 14:00 do 17:00, v konf. miestnosti 802 (8 posch.) vystúpia zahraniční a domáci účastníci. Podrobný program: http://wpu.fem.uniag.sk/fem/mvd2014

22.5.2014 vo štvrtok, o 17:00 sa v konferenčnej mistnosti 802 uskutoční Zhromaždenie členov APES, s predbežným programom: Pripravované aktivity, Diskusia, Rôzne, Záver. Tešíme sa na Vašu účasť
Vážení členovia APES,

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie APES, ktoré sa uskutoční 21.3.2014, v piatok o 10:30 v miestnosti S 01 - prízemie, S pavilón, FEM SPU v Nitre
Predbežný program:
Správa o aktivitách APES, RAAE

Príprava sekcie APES na MVD 2014
Správa o rozpočte a revíznej kontrole
Príspevok 2% z dane
Organizačné otázky
Diskusia, Rôzne
Záver
Tešíme sa na Vašu účasť.

2% z Vašich daní pre APES
Vážení členovia a priaznivci APES, podporte naše aktivity poukázaním 2% z Vašich daní pre APES.
Základné údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42205654
Sídlo: Tr. A. Hlinku č. 2, FEM SPU v Nitre, 949 76 Nitra
Bankový účet:
Banka: Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, pobočka Nitra III, Adresa: Chrenovská 1661/30, Nitra 949 01
Číslo účtu: 4017738042/7500
IBAN: SK7975000000004017738042

Pozvánka na prednášku Ing. Zdenka Štefanidesa, M.S., hlavného ekonóma VÚB, 17.3.2014
V pondelok 17.3.2014 sa od 11:00 do 12:30 v S pavilóne, FEM, SPU, miestnosť AS-31 uskutoční
prednáška
Ing. Zdenka Štefanidesa, M.S., hlavného ekonóma VÚB,
na tému:
Výhľad pre ekonomiku Eurozóny a Slovenska na rok 2014 
Prednáška je organizovaná FEM v spolupráci s APES.
Na prednášku Vás srdečne pozývame.

Deadline pre zasielanie príspevkov na medzinárodnú konferenciu MVD 2014,
ktorú organizuje FEM SPU v spolupráci s APES a Klubom poľnohospodárskych odborníkov pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v dňoch
21 – 23, máj 2014, Hotel Permon, Vysoké Tatry
je predĺžený do 31.3.2014

Deadline pre zasielanie príspevkov na EAAE Kongres, ktorý sa bude konať  v Ljubljane, Slovinsko, 26. - 29. august 2014
Call for papers
EAAE Congress, which will be held in Ljubljana, Slovenia, from 26 to 29 August, 2014.
In case you have not yet marked the EAAE Congress in your work schedule for 2014, now is the time to do so!
Furthermore, you are warmly invited to contribute to the Congress programme with your works!
Contributed papers deadline 31 January 2014

Pozvánka na prednášku Radovana Ďuranu, analytika INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, 27.11.2013
V stredu 27.11.2013 sa od 15:30 do 17:00 v S pavilóne, FEM, SPU, miestnosť S-01 uskutoční
prednáška 
Radovana Ďuranu, analytika INESS - Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz,
na tému: Koľko nás stojí štát, mýty a fakty.
Prednáška je organizovaná FEM v spolupráci s APES.
Na prednášku Vás srdečne pozývame.

Pozvánka na prednášku Ing. Margity Štefánikovej, riaditeľky Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, 29.10.2013
V utorok 29.10.2013 sa od 13:30 do 15:00 v S pavilóne, FEM, SPU, miestnosť AS-36 uskutoční
prednáška Ing. Margity Štefánikovej, riaditeľky Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka
na tému: Súčasný stav a vyhliadky v sektore mlieka na Slovensku, v EÚ a vo svete
Prednáška je organizovaná FEM s spolupráci s APES.
Na prednášku Vás srdečne pozývame.

Pozvánka na prednášku Jana Falkowskeho, Varšavská univerzita, 18.10.2013
V piatok 18.10. 2013 sa od 10:30 do 12:00 v S pavilóne, FEM, SPU, miestnosť AS-36 uskutoční
prednáška Jana Fałkowskeho, PhD z Fakulty ekonomiky Varšavskej univerzity
na tému: The effects of a radical reorganization of the supply chain: some evidence from Poland
Prednáška je organizovaná FEM s spolupráci s APES.
Na prednášku Vás srdečne pozývame.

Nové číslo Review of Agricultural and Applied Economics
Do pozornosti Vám dávame príspevky v novom čísle medzinárodného vedeckého časopisu Review of Agricultural and Applied Economics, ktorý vydáva FEM SPU v spolupráci s APES.
http://roaae.org/current-issue/
Vaše príspevky a príspevky Vašich kolegov sú vítané.

Informácia o deadlinoch pre zasielanie príspevkov na EAAE Kongres, ktorý sa bude konať  v Ljubljane, Slovinsko, 26. - 29. august 2014
Call for papers
EAAE Congress, which will be held in Ljubljana, Slovenia, from 26 to 29 August, 2014.
In case you have not yet marked the EAAE Congress in your work schedule for 2014, now is the time to do so!
Furthermore, you are warmly invited to contribute to the Congress programme with your works!
You can choose between three submission types:
Contributed papers (deadline 31 January 2014),
Organized Sessions (deadline 15 March 2014), and
Posters (deadline 1 April 2014).
Please visit the Congress website to discover our topics, the guidelines for contributions, practical information about your travel and accommodation.
Or just to convince yourself what memorable event this will be: its scientific programme, accompanying events, social programme, sparkling atmosphere, and enjoyable stay in the green capital of Slovenia with its awe-inspiring rural surroundings.
Make use of the EAAE Congress flyer or the EAAE Congress poster within your institute!

Pozvánka na prednášku a Valné zhromaždenie členov APES 20.3.2013
Dňa 20.3.2013 od 13:30 do 15:00 sa na Fakulte ekonomiky a manažmentu, SPU, poslucháreň AS‑31 uskutoční prednáška
doc. Ing. Mariana Božika, PhD, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, člena APES na tému: Základné charakteristiky novej SPP EÚ a alternatívy jej uplatnenia na Slovensku

Informatívny materiál:
CAP Reform – an explanation of the main elements; Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) – objasnenie hlavných prvkov

Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 20.3.2013 - v stredu, na SPU v Nitre, v S pavilóne, cvičebňa AS36 od 15:00 do 15:45.
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti
3. Informácia o XIV EAAE Kongrese 26. - 29. August 2014,  Ljubljana, Slovinsko a EAAE PhD Workshopu v Leuvene, Belgicko, May 29-31, 2013
4. Správa o rozpočte a revíznej kontrole
5. Diskusia
6. Záver

Pozvánka na sekciu APES a Valné zhromaždenie členov APES
Sekcia APES s vystúpeniami členov APES a Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 17.5.2012 - vo štvrtok, na SPU v Nitre, v S pavilóne, cvičebňa AS12 od 14:00 do 16:00, v rámci programu medzinárodnej konferencie MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ DNI 2012 „Globálne komoditné trhy: Nové výzvy a úloha verejných politík“, organizovanou FEM, SPU.
http://www.fem.uniag.sk/fem/mvd2012//

Program sekcie APES a Valného zhromaždenia APES:

Sekcia 7 Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku (APES)
17.5.2012 - vo štvrtok, 14:00-16:00
S pavilón, AS-12 - prvé poschodie

14:00-15:00 Prezentácie príspevkov členov APES

1. International Interlinkages of Biofuel Prices: The Role of Biofuel Policies
Miroslava Rajčániová, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic
Dušan Drabik, Cornell University, USA
Pavel Ciaian, European Commission - JRC, IPTS, Spain

2. The Agrarian Trade Transformation in the Visegrad Countries
Artan Qineti, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
Luboš Smutka, Czech University of Life Sciences in Prague, Czech Republic

3. Is the Common Agricultural Policy after 2013 a Reason for Farm Breakups? Ex-Ante Analysis of Breakup Efficiency
Peter Fandel, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic

4. Metodologické prístupy k hodnoteniu efektov agrárnych politík
Marian Božik, Research Institute of Agricultural and Food Economics, Bratislava
Eva Uhrinčaťová, Research Institute of Agricultural and Food Economics, Bratislava

15:00-16:00 Valné zhromaždenie členov APES
Program:
Otvorenie
Správa o činnosti
Organizačné otázky
Diskusia
Záver

Január 2012
Úprimne gratulujeme doc. Ing. Gejzovi Blaasovi, CSc., členovi APES, k udeleniu najvyššieho štátneho vyznamenania - Radu Ľudovíta Štúra II. triedy - za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, osobitne za celoživotné vedecké dielo v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva,  a želáme mu do ďalších rokov pevné zdravie a veľa ďalších tvorivých úspechov.


Prednášky organizované v spolupráci s FEM SPU:

Prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc., Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, člena APES:
Téma:
Ekonomický rast, sociálny pokrok a nové úlohy ekonomickej teórie a štatistiky
dňa 27. 4. 2012 (piatok) v Nitre na FEM SPU, S-pavilón, poslucháreň AS-36 o 10:30


Ing. Zdenko Štefanides, M.S., hlavný ekonóm VÚB banky
Téma: Dlhová kríza, jej dopady na bankový sektor a ekonomiku Eurozóny a Slovenska
dňa 18.4.2012 (streda) v Nitre, SPU, FEM, S-pavilón, miestnosť AS-36, v čase od 13:30 do 15:00 hod.


doc. Ing. Marian Božik, PhD, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, člen APES
:
Téma:
Prognóza dosahov reformy SPP EÚ a zmien po roku 2013
dňa 22.2.2012 (streda) v Nitre o 14:00,  na Fakulte ekonomiky a manažmentu, poslucháreň AS-36 


Dušan Drabik, PhD študent na Cornell University, USA, člen APES
Téma:
The Theory of Biofuel Policy and Food Grain Prices
- dňa 16. decembra (piatok) 2011 v Nitre, o 14:00, na Fakulte ekonomiky a manažmentu, poslucháreň AS-36
- dňa 9. januára (pondelok) 2012 v Bratislave, v o 13:30, v posluchárni C, na FMFI UK

2016 Eastern Economic Association (USA) Conference in Washington DC

http://www.quinnipiac.edu/eea/42nd-annual-conference/

Abstract submission deadline December 1st, 2015

The Italian Association of Agricultural and Applied Economics (AIEAA) announces its Fifth Conference:

The changing role of regulation in the bio-based economy

June 16-17, 2016 - Bologna, Italy.

Abstract submission deadline: January 31, 2016

IAMO Forum 2016

Rural Labor in Transition:Sturctural Change, Migration and Governance

June 22-24, 2016, Halle Germany

Abstract submission deadline February 8th, 2016

Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) 25-27 May, 2016, Vratna- hotel Boboty. http://kove.euba.sk/

Registration and Abstract Submission deadline February 15, 2016

7th International Research Meeting in Business and Management, 11-12 July 2016, Nice, France.

Call for papers  http://ipag-irm.sciencesconf.org/

Full paper submission deadline April 15, 2016

The XVth EAAE Congress 2017

Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing Between Markets and Society

will take place in Parma, Italy, August 28th - September 1st, 2017.
More information is available on the
website of the congress.
https://plus.google.com/+Eaae2017ItParma