• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Linky

EAAE
Európska asociácia poľnohospodárskych ekonómov

AAEA
The Agricultural & Applied Economics Association (USA)

IAAE
The International Association of Agricultural Economists

Reform of the Common Agricultural Policy
Vízie o novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Deklarácia expertov o budúcnosti SPP. Ak sa s jej myšlienkami ztotožňuje, ste vítaný ju elektornicky podpísať.
Webstránka je zdrojom informácií pre všetkých ktorých zaujíma budúcnosť SPP.