• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Členstvo

Členstvo v APES sa viaže na štvoročné obdobie na rozdiel od trojročného obdobia členstva v EAAE. Členstvo v APES bude po zaslaní prihlášky viazané na obdobie September 2015 – August 2019.

Členský príspevok na štvorročné obdobie je dobrovoľný, pre veckého pracovníka 20 EUR, pre PhD študenta 10 EUR.
Členský príspevok na štvorročné obdobie pre právnickú osobu je 100 EUR.

Pokyny k úhrade:

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4017738042/7500
Názov účtu: APES

V prípade záujmu o členstvo, prosíme vyplňte PRIHLÁŠKU ZA ČLENA APES a zašlite ju na adresu APES. Ak ste uhradilli aj dobrovoľný členský príspevok, zašlite nám aj potvrdenie o úhrade.

Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

alebo elektronicky na adresu:           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Prihláška za člena APES: MS Word,         PDF dokument