• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

VALNÉ ZHROMAŽDENIA

Valné zhromaždenie členov APES 17.6.2019
14:30 – 16:00, S pavilón, AS36, FEM
Program:
1. Správa o aktivitách APES, RAAE
2. Organizačné zabezpečenie elektronických volieb Predsedníctva APES a EAAE Liaison Officer
Volebný poriadok APES
3. Informácia o organizácii APES, FEM session na EAAE kongrese 2020 v Prahe
4. Správa o rozpočte
5. Správa o revíznej kontrole
6. Diskusia; Rôzne
7. Záver


Valné zhromaždenie členov APES 16.5.2018

17:00 – 17:45, S pavilón, AS12, FEM
Program:
Otvorenie
1. Správa o aktivitách APES, RAAE
2. Plánované aktivity
3. Správa o rozpočte
4. Správa o revíznej kontrole
5. Diskusia; Rôzne
6. Záver


Valné zhromaždenie členov APES 9.11.2017
14:30 – 16:00, S pavilón, AS36, FEM
Program:
Otvorenie
1. Správa o aktivitách APES, RAAE
2. Plánované aktivity
3. Správa o rozpočte
4. Správa o revíznej kontrole
5. Diskusia; Rôzne
6. Záver

Valné zhromaždenie členov APES 19.5.2016
16:40 – 17:00, AS11,  S pavilón, FEM
Program:
Otvorenie
1. Správa o aktivitách APES, RAAE
2. Správa o rozpočte
3. Správa o revíznej kontrole
4. Diskusia; Rôzne
5. Záver

Valné zhromaždenie členov APES 17.4.2015
13:00 – 14:30, AS36,  S pavilón, FEM
Program:
Otvorenie
1. Správa o aktivitách APES, RAAE
2. Správa o rozpočte
3. Správa o revíznej kontrole
4. Návrh na použitie príspevkov 2% z dane FO 2014
5. Príprava volieb Predsedníctva APES.
6. Príprava návrhu EAAE seminára
7. Diskusia; Rôzne
8. Záver


Valné zhromaždenie členov APES 21.3.2014
10:30-12:00 S pavilón, S-01
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o aktivitách APES, RAAE
3. Informácia o XIV EAAE Kongrese 26. - 29. August 2014, Ljubljana, Slovinsko
4. Správa o rozpočte a revíznej kontrole
5. Príspevok 2% z dane
6. Organizačné otázky
7. Diskusia
8. Záver


Valné zhromaždenie členov APES 20.3.2013
15:00-16:00 S pavilón, AS-36
Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti
3. Informácia o XIV EAAE Kongrese 26. - 29. August 2014,  Ljubljana, Slovinsko a EAAE PhD Workshopu v Leuvene, Belgicko, May 29-31, 2013
4. Správa o rozpočte a revíznej kontrole
5. Diskusia
6. Záver

 

Valné zhromaždenie členov APES 17.5.2012
15:00-16:00 S pavilón, AS-12 - prvé poschodie