• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vitajte na stránke Asociácie poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku (APES).

Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku združuje členov a priaznivcov Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov,  ktorí sa zaujímajú o problematiku poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a rozvoja vidieka na Slovensku a v Európe.

Cieľom asociácie je napomáhanie profesionálneho rastu ekonómov, ktorí pomáhajú spoločnosti riešiť problémy agropotravinárskeho komplexu, regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka a príbuzných oblastí aplikovanej ekonómie a podnikania.

Hlavnými cieľmi asociácie sú:

  1. podpora znalostí a chápania aplikovanej ekonómie v agropotravinárskom komplexe a rozvoji vidieka v Európskom kontexte
  2. výmena skúseností, myšlienok a informácií medzi expertmi v oblasti ekonomiky agropotravinárskeho komplexu, regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a príbuzných oblastí aplikovanej ekonómie a podnikania.

Asociácia za týmto účelom podporuje a organizuje odborné a vedecké semináre prístupné širšej verejnosti a stretnutia členov.
Členstvo v APES umožňuje členom zúčastňovať sa aktivít asociácie, prezentovať vlastné výsledky, dostávať informácie o konaných odborných a vedeckých podujatiach, mať prístup ku interným informáciám asociácie prostredníctvom webovej stránky asociácie.

APES je neziskovou organizáciou, združuje fyzické a právnické osoby, ktoré realizujú ciele združenia.