EUNIS Slovensko je združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre slovenské vysoké školy platformu umožňujúcu a podporujúcu ich spoluprácu s cieľom navzájom si pomáhať pri vývoji kvalitných informačných systémov a riešení ďalších problémov v oblasti používania informačných technológií.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť podrobnejšie informácie o združení EUNIS Slovensko, ako i ďalšie informácie, ktoré by mohli zaujímať jeho členov.

viac...

  • : Function ereg() is deprecated in /data/www/sites/eunis.sk/web.old/eunis.sk/includes/file.inc on line 645.
  • : Function ereg() is deprecated in /data/www/sites/eunis.sk/web.old/eunis.sk/includes/file.inc on line 645.
  • : Function ereg() is deprecated in /data/www/sites/eunis.sk/web.old/eunis.sk/includes/file.inc on line 645.
  • : Function ereg() is deprecated in /data/www/sites/eunis.sk/web.old/eunis.sk/includes/file.inc on line 645.
  • : Function ereg() is deprecated in /data/www/sites/eunis.sk/web.old/eunis.sk/includes/file.inc on line 645.
  • : Function ereg() is deprecated in /data/www/sites/eunis.sk/web.old/eunis.sk/includes/file.inc on line 645.
  • : Function ereg() is deprecated in /data/www/sites/eunis.sk/web.old/eunis.sk/includes/file.inc on line 645.
  • : Function ereg() is deprecated in /data/www/sites/eunis.sk/web.old/eunis.sk/includes/file.inc on line 645.
  • : Function ereg() is deprecated in /data/www/sites/eunis.sk/web.old/eunis.sk/includes/file.inc on line 645.

OZNAMY

Konferencia UNINFOS 2014 - prvá informácia

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a združenie EUNIS-SK pozýva na 20. ročník konferencie UNINFOS.
Termín: 27. 10. – 29. 10. 2014
 
web stránka konferencie
Pozvánka
Pozvánka v angličtine
 

Viac informácií...


DIVAI 2014

Jubilejný 10. ročník konferencie.
 

Viac informácií...


SIT 2014: Kam kráča informačný svet

Celoslovenský seminár pre pracovníkov a študentov VŠ, všetkých, ktorých zaujíma “kam kráča informačný svet” sa uskutoční 15. 5. 2014.
Web stránka seminára
Pozvánka
Plagát
 

Viac informácií...


Ďalšie oznamy...

SPRÁVY

Koncepcia informatizácie rezortu školstva - pripomienkovanie materiálu

26. mája boli po ukončení krátkeho pripomienkovacieho konania zaslané na sekciu informatiky MŠVVaŠ pripomienky ku Koncepcii informatizácie rezortu školstva za združenie EUNIS-SK.
 

Viac informácií...


Seminár SIT 2014: “Kam kráča informačný svet”

15. 5. 2014  sa konal jeden z pracovných odborných seminárov, ktoré majú prispieť jednak k výmene informácií, k podnetným námetom, ale i k odbornému vzdelávaniu zamestnancov vysokých škôl v oblasti IKT.

Viac informácií...


Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti


Ministerstvo financií SR realizuje projekt vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti (IB). Viac informácií - uznesenie vlády 391/2009 z 27 mája 2009(http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=687...)

Viac informácií...


Ďalšie správy...

Výber jazyka

---------------------------