Vedecké časopisy

Slovenská poľnospodárska univerzita v Nitre

 
Acta regionalia et environmentalica (online)

Acta regionalia et environmentalica (online)Časopis od roku 2013 voľne prístupný
len na www adrese

http://www.degruyter.com/view/j/aree

© Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
ISSN 1336-9253

 

Centrum informačných technológií, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU
2003-2004

Riešené v rámci projektu MŠ SR "E-publikovanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre".
Riešitelia: Centrum informačných technológií FEM SPU a Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU.
WEB PAGE: CIT FEM SPU Nitra CONTENT: SlPK Nitra © 2004
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!