Scientific Journals

Slovak University of Agriculture in Nitra

 
Riešené v rámci projektu MŠ SR "E-publikovanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre".
Riešitelia: Centrum informačných technológií FEM SPU a Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU.
WEB PAGE: CIT FEM SPU Nitra CONTENT: SlPK Nitra © 2004
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!