Scientific Journals

Slovak University of Agriculture in Nitra

 
Acta fytotechnica et zootechnica (online)

Acta fytotechnica et zootechnica (online)

ARCHIVE ONLY
Scientific journal for phytotechnics and zootechnics

ISSN 1336-9245

Acta horticulturae et regiotecturae (online)

Acta horticulturae et regiotecturae (online)

Scientific journal for horticulture, landscape engineering, architecture and ecology

ISSN 1338-5259

Acta oeconomica et informatica (online)

Acta oeconomica et informatica (online)

ARCHIVE ONLY
Scientific journal for economics and informatics in agriculture

ISSN 1336-9261

Acta regionalia et environmentalica (online)

Acta regionalia et environmentalica (online)

ARCHIVE ONLY
Scientific journal for regional and environmetal sciences

ISSN 1336-9253

Acta technologica agriculturae (online)

Acta technologica agriculturae (online)

Scientific journal for agricultural engineering

ISSN 1338-5267

Metadata associated with this resource: http://spu.fem.uniag.sk/acta/templates/page.xml.rdf
Riešené v rámci projektu MŠ SR "E-publikovanie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre".
Riešitelia: Centrum informačných technológií FEM SPU a Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU.
WEB PAGE: CIT FEM SPU Nitra CONTENT: SlPK Nitra © 2004
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!